Vårens nätverksstöd 2020 utdelades till 21 projekt

Sakkunniggruppen för nätverksstöd samlades den 15–16 april och delade ut nätverksstöd för både kortvariga och långvariga nätverk. Nordisk kulturkontakt mottog totalt 67 ansökningar av vilka 26 gällde långvarigt nätverksstöd och 41 kortvarigt nätverksstöd. Åtta långvariga och 13 kortvariga projekt beviljades stöd och det totala beviljade beloppet uppgick till 728 414 euro.

Ett av de beviljade långvariga projekten var Nordic Arts & Health Research Network som kombinerar konst med hälsofrågor och syftar till att främja samarbete mellan forskare, professionella konstnärer, konstnärsforskare och utbildare inom Arts and Health-området i Norden. Projektet började som ett kortvarigt nätverksprojekt år 2019. De flesta beviljade långvariga projekten har inlett sitt arbete med det kortvariga stödet.

Bland mottagarna av kortvarigt nätverksstöd fanns ett baltiskt musikprojekt vars huvudsyfte är att höja statusen för alternativa musikgenrer i de tre baltiska länderna. Målgruppen är unga och projektet vill lyfta fram nya unga musiker som ofta faller utanför de mest etablerade genrerna i musikvärlden. Ett annat exempel på beviljade projekt är Nordic-Baltic Network of Life Writing som jobbar med frågor kring självbiografiskt skrivande och vill främja erfarenhetsbyte mellan länderna.

Se alla beviljade långvariga projekt samt alla beviljade kortvariga projekt.

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap för professionella konstnärer och andra professionella inom kulturfältet i Norden och i Baltikum. Stödformen är en del av det nordisk-baltiska mobillitetsprogrammet för kultur som fokuserar på att öka utbytet av kunskap och kontakter samt intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Den nästa ansökningsomgången för det kortvariga nätverksttödet öppnas den 9 september 2020. Långvarigt nätverksstöd kan sökas nästa gång 2021.