Vi stärker det nordiska
samarbetet genom kultur

Nordisk kulturkontakt är en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att förstärka det nordiska samarbetet inom kulturfältet och öka kännedomen om nordisk kultur i Finland.

Nästa ansökningsrunda öppnar om