""

Kontakta oss

Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemi
PB 231
Kajsaniemigatan 9
00171 Helsingfors
Finland
Visa på kartan

Nordisk kulturkontakt, Sveaborg
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
Visa på kartan

""

Om du vill veta mer om de nordiska och nordisk-baltiska stödprogrammen kan du kontakta rådgivarna för de enskilda stödordningarna.

Katja Långvik

Katja Långvik

Senior­rådgivare (Nätverks­stöd, stöd till residens­centra)
Sänd epost Sänd epost till katja.langvik@nordiskkulturkontakt.org +358 10 583 1026
SS_20210818_Helsinki_Geir_Lindahl_132238_7826-Edit-2-scaled

Geir Lindahl

Senior­rådgivare (Kultur- och konst­programmet)
Sänd epost Sänd epost till geir.lindahl@nordiskkulturkontakt.org +358 50 401 6055

Mikaela Wickström

Mikaela Wickström

Senior­rådgivare, barn- och ungdoms­litteratur
Sänd epost Sänd epost till mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org +358 10583 1011
""

Laura Ollikainen

Projektanställd, nordiska språkcaféer
Sänd epost Sänd epost till laura.ollikainen@nordiskkulturkontakt.org