""

Kontakta oss

Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemi
PB 231
Kajsaniemigatan 9
00171 Helsingfors
Finland
Visa på kartan

Nordisk kulturkontakt, Sveaborg
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
Visa på kartan

""

Om du vill veta mer om de nordiska och nordisk-baltiska stödprogrammen kan du kontakta rådgivarna för de enskilda stödordningarna.

ArtisanPhoto – NKK Wickström_web–6 SQUARE

Mikaela Wickström

Senior­rådgivare (Barn- och ungdoms­litteratur)
Sänd epost Sänd epost till mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org +358 10 583 1011
""

Laura Ollikainen

Projekt­anställd (Vuxen­litteratur, språkcafé)
Sänd epost Sänd epost till laura.ollikainen@nordiskkulturkontakt.org +358 50 471 4777