""

Kontakta oss

Nordisk kulturkontakt, Kajsaniemi
PB 231
Kajsaniemigatan 9
00171 Helsingfors
Finland
Visa på kartan
Se virtuell rundvandring

Nordisk kulturkontakt, Sveaborg
Sveaborg B 28
00190 Helsingfors
Finland
Visa på kartan

""

Om du vill veta mer om de nordiska och nordisk-baltiska stödprogrammen kan du kontakta rådgivarna för de enskilda stödordningarna.

SS_20180816_Helsinki_Anna_Skogster_2892-2

Anna Skogster

Senior­rådgivare (Mobilitets­stöd)
anna.skogster@nordiskkulturkontakt.org +358 10 583 1022
Katja Långvik

Katja Långvik

Senior­rådgivare (Nätverks­stöd, stöd till residens­centra)
katja.langvik@nordiskkulturkontakt.org +358 10 583 1026
SS_20210818_Helsinki_Geir_Lindahl_132238_7826-Edit-2-scaled

Geir Lindahl

Senior­rådgivare (Kultur- och konst­programmet)
geir.lindahl@nordiskkulturkontakt.org +358 50 401 6055
Petra Laiti

Petra Laiti

Råd­givare (Norden 0-30, Volt, Demos)
petra.laiti@nordiskkulturkontakt.org +358 10 583 1024

Mikaela Wickström

Mikaela Wickström

Senior­rådgivare, barn- och ungdoms­litteratur
mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org +358 10583 1011
""

Laura Ollikainen

Projektanställd, nordiska språkcaféer
laura.ollikainen@nordiskkulturkontakt.org

SS_20191107_Helsinki_Annika_Bergvik-Forsander_112043_382-Edit_720

Annika Bergvik-Forsander

Senior­rådgivare, evenemang
annika.bergvik-forsander@nordiskkulturkontakt.org +358 10 583 1015

""

Anna Starckman

Kommunikationsrådgivare, Norden i fokus Finland
anna.starckman@nordiskkulturkontakt.org +358 105831005