Kevään 2020 verkostotuki jaettiin 21 hankkeelle

Verkostotuen asiantuntijaryhmä kokoontui 15.-16. huhtikuuta ja kevään hakukierroksella jaettiin apurahoja sekä lyhytkestoisille että pitkäkestoisille verkostohankkeille. Pohjoismainen kulttuuripiste vastaanotti yhteensä 67 hakemusta, joista 26 koski pitkäkestoista verkostotukea ja 41 lyhytkestoista verkostotukea. Tukea sai tällä kertaa kahdeksan pitkäkestoista ja 13 lyhytkestoista verkostohanketta. Yhteensä apurahaa myönnettiin 728 414 euroa.

Yksi pitkäkestoista verkostotukea saaneista hankkeista oli Nordic Arts & Health Research Network, joka aloitti työnsä viime vuonna lyhytkestoisena verkostona. Hanke yhdistää taiteen terveysalan kysymyksiin ja pyrkii edistämään yhteistyötä tutkijoiden, ammattitaiteilijoiden, taiteilijatutkijoiden ja kouluttajien välillä taiteen ja terveyden alalla Pohjoismaissa. Aiempien vuosien tapaan suuri osa pitkäkestoista verkostotukea saaneista hankkeista on käynnistynyt lyhytkestoisena projektina.

Lyhytkestoista verkostotukea sai esimerkiksi kolmen Baltian maan yhteinen hanke, joka pyrkii parantamaan vaihtoehtoisten musiikkigenrejen asemaa Baltian maissa. Hankkeen kohderyhmänä on etenkin nuoret ja se pyrkii nostamaan esille uusia nuoria tekijöitä, jotka usein putoavat vakiintuneiden musiikin muotojen ulkopuolelle. Lyhytkestoista verkostotukea sai myös elämänkertakirjoittamiseen keskittyvä hanke Nordic-Baltic Network of Life writing, jossa pyritään tiiviimpään kokemustenvaihtoon maiden välillä.

Katso kaikki pitkäkestoisen verkostotuen ja lyhytkestoisen verkostotuen saajat.

Verkostotuki mahdollistaa ammattitaiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Se on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, joka keskittyy edistämään yhteistyötä ammattilaisten välillä sekä lisäämään kiinnostusta maiden taiteeseen ja kulttuuriin.

Lyhytkestoisen verkostotuen seuraava hakuaika alkaa 9. syyskuuta 2020. Pitkäkestoinen verkostotuki on haettavissa seuraavan kerran alkuvuonna 2021.