Stor efterfrågan på residensstöd – 14 residenscentra beviljades

Residensverksamhet ger konstnärer möjlighet att fördjupa och utveckla det egna arbetet i en inspirerande miljö med öppningar till nya samarbeten. Årets ansökningsrunda för residensstöd inom Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur lockade fler ansökningar än på flera år.

Sakkunniggruppen för residensstöd samlades den 7–8 april 2022 för att dela ut understöd till nordiska och baltiska residenscentra. Nordisk kulturkontakt mottog i år 76 ansökningar, vara 14 residensprojekt beviljades understöd. Det totala utdelade beloppet i år var 550 714 euro. Konkurrensen om stöd är hård och beviljningsprocenten i denna omgång var 20 %.

Bland årets stödmottagare finns till exempel Föreningen för biokonst i Finland som driver ett residens i Kilpisjärvi och fick stöd för att arrangera 6 residensperioden inom Ars Bioarctica-program åren 2022-2024 med temat The North Escaping.  Residenset består av en månads forskningsresidens i Kilpisjärvi biologiska station och därefter en presentation av resultaten i Helsingfors i form av evenemang, workshops eller utställningar.

KORDONair är ett estniskt residens som kommer att bjuda in fyra konstnärer att arbeta med att undersöka kopplingen mellan mat och energi i ett multidisciplinärt residens. Residensprogrammet KORDON LAB on Food and Energy omfattar individuella residensperioder samt ett gruppresidens där man tillsammans presenterar och utvecklar resultaten vidare. Kordon strävar efter en multidiscipliner grupp bestående av representanter från bildkonst, scenkonst, arkitektur och kulinarisk konst.

H-E-I-M-A Music Residency är ett residensprogram som är avsett för nordiska musiker och ljudkonstnärer att tillåta dem att arbeta självständigt eller kollektivt för att skapa och spela in ny musik under residensperioden. Deltagande konstnärer får möjlighet att koncentrera sig på sitt skapande och uppleva ett unikt kollektiv i avlägset läge på Island.  Residenset välkomnar speciellt underrepresenterade grupper att söka.

Sakkunniggruppen uppskattar alla fina residensprojekt som pågår i de nordiska och baltiska länderna och gläds över mångfalden av residensprojekt i regionen.

Se alla beviljade residensprojekt 2022.

Stöd till residenscentra är en del av/modul i det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som är öppet för professionella konstnärer, producenter och kulturaktörer från alla sektorer inom konst- och kulturfältet i de nordiska och baltiska länderna. Stöd kan beviljas till konstnärsresidens som erbjuder arbetsmöjligheter och uppehåll för professionella konst- och kulturaktörer som är bosatta i något nordiskt eller baltiskt land. Läs mer om stöd till residenscentra.