Residenssikeskusten tuelle suuri kysyntä – 14 sai tukea

Residenssikeskusten tuella pyritään tukemaan taiteilijoiden mahdollisuuksia kehittää omaa työtä inspiroivassa ympäristössä, jossa voi keskittyä työskentelyyn mutta myös saada mahdollisuuksia uudelle yhteistyölle. Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaan kuuluva residenssituki sai tänä vuonna enemmän hakemuksia kuin aikoihin.

Residenssituen asiantuntijaryhmä kokoontui 7.–8. huhtikuuta 2022 päättämään tuen jakamisesta pohjoismaisille ja balttialaisille residenssikeskuksille. Pohjoismainen kulttuuripiste vastaanotti 76 hakemusta, joista 14 residenssiohjelmalle myönnettiin tukea. Jaetun tuen kokonaissumma oli 550 714 euroa. Kilpailu tuesta on kovaa ja myöntöprosentti tällä kierroksella oli 20 %.

Tuensaajien joukossa on esimerkiksi Suomen biotaiteen seura, jolla on on residenssitoimintaa Kilpisjärven biologisella asemalla. Suomen biotaiteen seura sai tukea Ars Bioarctica -residenssiohjelmaansa, ja tuettuun ohjelmaan kuuluu kuusi residenssijaksoa teemalla The North Escaping. Ohjelmaan valitut taitelijat viettävät kuukauden tutkimusresidenssistä Kilpisjärvellä, jonka jälkeen residenssijakson tuloksia esitellään Helsingissä tapahtumien, työpajojen tai näyttelyiden muodossa.

Kordon puolestaan on Hiidenmaalla Virossa sijaitseva residenssi, joka aikoo kutsua neljä taiteilijaa monitaiteiseen residenssiohjelmaan työnskelemään ruoan ja energian teemojen parissa. Residenssiohjelma KORDON LAB on Food and Engergy koostuu taiteilijoiden yksilöllisistä residenssijaksoista sekä ryhmäresidenssistä, jossa yksilöllisten jaksojen tuloksia esitellään ja kehitetään yhdessä. Residenssi pyrkii valitsemaan ryhmän, jossa on taiteilijoita kuvataiteen, näyttämötaiteen, arkkitehtuurin ja kulinaarisen taiteen aloilta.

H-E-I-M-A Music Residency on pohjoismaisille muusikoille ja äänitaiteen ammattilaisille suunnattu residenssiohjelma Islannin Seyðisfjörðurissa. Residenssi mahdollistaa työskentelyn itsenäisesti tai yhdessä taiteilijakollektiivin kanssa; taiteilijat saavat mahdollisuuden keskittyä omaan luovaan työhönsä ja kokea uniikin syrjäisen sijainnin tarjoaman yhteisöllisyyden. Keskus pyrkii tarjoamaan residenssimahdollisuuden erityisesti yhteiskunnan aliedustetuille ryhmille.

Asiantuntijaryhmä arvostaa kaikkia Pohjoismaissa ja Baltian maissa käynnissä olevia residenssihankkeita ja pitää hyvänä sitä, että hakijajoukko on hyvin moninainen.

Katso kaikki vuonna 2022 myönnetyt apurahat.

Residenssikeskusten tuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisen vaihtoa ja yhteyksiä maiden välillä sekä lisäämään kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta. Lue lisää residenssikeskusten tuesta täältä.