Stöd till residenscentra

Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur stärker konstnärligt och kulturellt samarbete i Norden och Baltikum. Programmet fokuserar på att öka utbytet av kunskap, kontakter, närvaron och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur. Det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet består av tre former av stöd: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd.

Vad kan du söka stöd för?

Stödet ger nordiska och baltiska residenscentra möjlighet att bjuda in konstnärer från andra nordiska och baltiska länder.  Under sina besök ska konstnärerna ha möjlighet att arbeta ostört med sitt arbete, möta kollegor och skapa kontakter med centrets konst- och kulturscen.

Ansökningen bör innehålla planer för att minst två (2) professionella konstnärer ska bjudas in från ett annat nordiskt eller baltiskt land än där centret är verksam i.

Med “professionell” menas att man har dokumenterad erfarenhet av arbete inom konst- och kulturfältet och/eller har utbildats inom konst eller kultur.

Vistelsens längd är inte begränsad, men det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur rekommenderar besök som varar i cirka 2-4 månader.

Uppfyller ansökan ovanstående krav kan residenscentret själv välja konstnärerna utifrån sina egna bestämmelser. Det kan vara individuella konstnärer såväl som mindre grupper.

Ekonomi

Stöd till residenscentra kan beviljas med upp till 50 000 €. Stödet förvaltas av centret och ska täcka kostnader som uppstår av den nordiska eller baltiska konstnärens arbetsvistelse på centret.

Utöver reseutgifter, dagtraktamente och andra direkta kostnader som uppstår i samband med konstnärens/konstnärernas residensvistelse kan budgeten innehålla max 15 % administrativa utgifter.

Stöd till residenscentra kan sökas en gång om året.

För ett exempel på hur du kan göra en detaljerad budgetbilaga – se här.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av befintliga residenscentra eller organisationer, institutioner och grupper som arbetar med att starta upp nya residenscentra eller initiativ inom residensverksamhet på konst- och kulturfältet.

Individuella konstnärer och kulturutövare kan inte få stöd.

Residenscentra som söker ska ligga i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige, Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland, Litauen), men sökande behöver inte ha nordiskt eller baltiskt medborgarskap.

Stödet är öppet för alla konst- och kulturområden och kan sökas en gång per år.

Hur bedöms en ansökan?

En bedömning görs på ovanstående kriterier och beroende på hur väl ansökan lyckas förmedla följande:

Befintligt arbete – regionalt och internationellt
Residenscentrets erfarenhet av att bedriva regelbunden residensverksamhet för professionella konst- och kulturaktörer. En bedömning görs dessutom av huruvida residenset är en del av en aktuell konstnärlig och kulturell kontext och på residensets ambition att skapa kontakter mellan den nordisk-baltiska regionen och den internationella konst- och kulturscenen.

Kapacitet
Residenset ska ha kapacitet att stödja konstnärens arbete. I regel ska residenset även ha möjlighet att arbeta med fler än en konstnär i taget och ha ett dokumenterat samarbete med den lokala konst- och kulturscenen.

 

För att hitta svar på vanliga frågor om våra program, klicka här.

 

Vänligen notera att programmets språk är engelska, och att såväl ansökningar som slutrapporter ska insändas på engelska.

Ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid. Beviljade projekt får påbörjas tidigast 8 veckor efter deadline för ansökningar till stöd för residenscentra.


Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan