Nordiskt samarbete för hållbar utveckling inom audiovisuella branschen

The Nordic Eco Media Alliance (NEMA) samarbetar för att åstadkomma hållbara förändringar för klimatet inom den audiovisuella branshcen i Norden. NEMA skapades år 2020 av sju hållbarhetsexperter från fem Nordiska länder: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

NEMA arbetar med hållbarhetsfrågor inom film och TV genom att:
– utveckla pedagogiska referensramar och möten,
– producera evenemang,
– skapa informationskampanjer,
– påverka politiskt,
– skriva rapporter och
– delta i evenemang som debatter eller festivaler.

Nordic Eco Media Alliance ordnade ett webbinarium om hållbarhet inom den nordiska film- och TV- branschen med stöd från Kultur- och konstprogrammet. De har fortsatt samarbetet med nätverksstöd för att ändra praxis inom film- och TV- produktioner i en mera hållbar riktning. Förändringen verkställs genom att sammanställa nordiska rapporter årligen och spridande av kunskap genom casestudier, webbinarier och samtal.

Mera information och samlade resurser på:
https://nordicecomediaalliance.com/