Första beslutsmötet 2021 för Norden 0-30

Fredag den 9 april 2021 hölls årets första beslutsmöte för Norden 0-30. Mötesupplägget fortsätter enligt förra årets praxis med online-möten.
Till den första omgången inkom totalt 18 ansökningar, som totalt ansökte om 351 238€. Expertgruppen beviljade 9 ansökningar. Antalet inkomna ansökningar ligger något under det som vi mottog innan covid förändrade vår tillvaro.

Samtliga ansökningar tog upp hur covid-situationen påverkat deras planerade aktiviteter. Återigen tog vi emot flest kulturellt och socialt relaterade projekt.

Bland de beviljade projekten hittar vi projekt som Nordliga broar. Ett projekt som syftar till att ”förhöja ungdomsorganisationers kapacitet att genom sin verksamhet ta tag i polarisering i samhället. Projektet görs under 2021 för och av unga från hela Norden och Baltikum och består av en verkstad och ett seminarium där vi producerar en film och en guide.”

Årets andra omgång har redan öppnat (06.04.2021) och stänger 06.05.2021, 15:50 lokal tid Helsingfors.
Har ni tänkt ansöka om stöd? Kom ihåg att ta kontakt med oss i god tid för att diskutera era idéer.