Sound’s Hidden Journey Under Nordic Waters – En ljudkonstupplevelse på Sveaborg

Sounds Hidden journey SoMe

Välkommen att uppleva en flerdimensionell ljudkonstinstallation av konstnärerna Laila Skovmand (DK), Petri Kuljuntausta (FI) och Jens L. Thomsen (FO).

I undervattensriket färdas ljud fyra gånger snabbare än i luften. Det här spelar ett spratt med våra sinnen, och när ljudet flyter, inte genom våra öron utan direkt genom kroppens vävnad, blir gränsen mellan självet och omgivningen suddig.

Sound’s Hidden Journey Under Nordic Waters ­(på svenska: Ljudets dolda resa under nordiska vatten) är ett flerdimensionellt konstprojekt som utforskar hur ljud rör sig under vatten från ett konstnärligt perspektiv.

Bakom verket ligger ljudkonstnärerna Petri Kuljuntausta (Finland), Laila Skovmand (Danmark) och Jens L. Thomsen (Färöarna). Tillsammans med ljudtekniker Roma Komar har de spelat in ekon i nordiska hav och sjöar – från djupa grottor i Atlanten till tysta fjordar i Grönland samt de grunda vattnen i Saanajärvi (Sánajávri). Konstnärerna gör var och en sin egen tolkning – svävande mellan filosofi och vetenskap, myt, etik och estetik.

Verket som ställs ut på Sveaborg fr.o.m. 13.4.2024 utforskar människans koppling till vatten och väcker frågor om hur vi påverkas av vårt förhållande till naturen.  Välkommen att dyka in i ljudvärldar som aldrig tidigare presenterats för publik!

Under arbetet med ljudupptagningarna har konstnärerna porträtterats av dokumentärfilmarna Karin Pennanen, Benjamin Hesselholdt och Peter Sørensen. Filmerna finns att se i samband med utställningen.

Utställningen är gratis och öppen enligt följande:

  • Lö 13.4 11-15
  • Ti 16.4 11-19
  • Ons 17.4 11-15
  • To 18.4 11-19
  • Fre 19.4 11-15
  • Lö 20.4 11-15

Projektet är producerat av Between Music i samarbete med MiklagårdArts Finland, med stöd av Teledyne RESON.

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang