Samiskt språkcafé – Giellakafe

Samiskt språkcafé v1

Bakgrund: Sámediggi

Nordisk kulturkontakt firar Samiska språkveckan med ett samiskt språkcafé där du har möjlighet att lära dig om de samiska språken och att öva på att kommunicera på nordsamiska. Tillsammans med personer som behärskar nordsamiska kan du informellt och avslappnat öva på språket.

Både nybörjare och deltagare som hunnit längre i sina språkstudier är välkomna. Gratis inträde och servering!

Så fungerar språkcaféet:

Språkcaféet ordnas i Nordisk kulturkontakts bibliotek på Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors.

Vi börjar evenemanget med två presentationer: den första presentationen handlar om Nordisk kulturkontakts verksamhet och den andra fokuserar på samerna och de samiska språken.

Efter presentationerna är det dags att njuta av serveringen och öva på språket.

Diskussionen leds av modersmålstalaren, och diskussionsämnen väljs tillsammans med deltagarna. Som deltagare kan du vara just så aktiv i diskussionen som du själv vill.

Du kan komma och gå som du vill under evenemanget.

Vänligen observera att evenemanget äger rum mellan 17 och 19 finsk tid (UTC+3).

––––––––––––

Nordisk kulturkontakt har beviljats miljöcertifikatet Ekokompassen. Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och planerar allt resande inom den egna verksamheten med eftertanke. Åk kollektivt när du besöker oss, så bidrar också du till ett grönare kulturliv!

Kommande evenemang

Alla evenemang

Kaffe med poesi