LIVE – Johanne Lykke Holm och Niviaq Korneliussen

Nordisk_5majMdato_16_9

Johanne Lykke Holm (Sverige) och Niviaq Korneliussen (Grönland) är båda nominerade till Nordiska rådets litteraturpris 2021. De intervjuas i den här live streamen av Janne Breinholt Bak (Danmark).

 

Johanne Lykke Holm är född 1987 och har tidigare givit ut Natten som föregick denna dag. Hon är också verksam som översättare från danska, och driver tillsammans med Olga Ravn skrivarkursen Hekseskolen i Köpenhamn.

Johanne Lykke Holms drömskt atmosfäriska roman  Strega skildrar en grupp flickor eller unga kvinnor som säsongsarbetar på ett bergshotell ovanför den fiktiva italienska byn Strega. Varje dag blir rum vädrade och lakan strukna för gäster som aldrig anländer; och i den gemensamma roll som flickorna skolas in i blir gränsen mellan dem otydlig. Rutinerna avbryts av utflykter – utforskningar av ett inre och yttre som är organiskt vibrerande, gotiskt hotfullt, sinnligt intensivt. Kulmen är en ödesdiger fest, regisserad av samma stränga överordnade som överser det dagliga arbetet.

 

Niviaq Korneliussen är med sina endast 31 år inte heller något oskrivet blad inom grönländsk litteratur, utan har sedan utgivningen av debutromanen HOMO sapienne (2014; Homo Sapienne, Leopard 2018, översatt av Jonas Rasmussen) blivit utropad till Grönlands litterära stjärna.

Naasuliardarpi (”Blomsterdalen”, inte översatt till svenska) är en fantastiskt välskriven berättelse om baksidan av mainstream Greenland, bland unga som kämpar för att få lov att leva det liv de gärna vill. En berättelse om kärlek, vänskap, sorg och outtalade ord och känslor. En modig och skoningslös berättelse om ett folk som i hög grad har tabubelagt självmord och vägrar tala om känslor hos de efterlevande – och det i en form som är både humoristisk, satirisk och gravallvarlig!

 

Kommande evenemang

Alla evenemang