Hur accelerera kulturens påverkan med 2030 runt hörnet?

Nordisk kulturkontakts styrelse och personal står samlad framför en rosa byggnad med stora fönster.

I oroliga tider är det konsten och kulturen som har kraft att ge hopp och energi så att vi kan rädda världen och oss själva på köpet. Så uttryckte sig Julie Forchhammer, klimataktivist och konsult från organisationen Klimakultur i Norge, när Nordisk kulturkontakts styrelse och personal samlades till temadag om organisationens hållbarhetsavtryck.

Dagens uppdrag var att diskutera hur Nordisk kulturkontakt genom stödprogram och egen publik verksamhet kan maximera ett positivt hållbarhetsavtryck i samhället. Inspirationstalare, bland dem Julie Forchhammer, varvades med workshoppar där aktiviteter och tyngdpunktsområden granskades med påverkansglasögon.

Diskussionerna var livliga och styrelsemedlemmen Nina Röhlcke (SE) konstaterar att samtalen lätt kunde ha fortsatt en dag till. 

– Konst och kultur ska vara en drivkraft för hållbarhet och det finns en förmedlande, engagerande ”doer”-kraft som vi ska ta tillvara. Samtidigt måste vi vara uppmärksamma på att det som i sig är produktivt för en hållbar utveckling, kan var ett hinder för att så många som möjligt ska kunna ta del. Ju fler som berörs, desto hållbarare blir det, säger Nina Röhlcke.

Inspirera, stöda och utmana

Aleksi Malmberg (FI), vice ordförande i Nordisk kulturkontakts styrelse, ser NKK som en spindel i nätet när de nordiska länderna kraftsamlar kring kultur och hållbarhet.

– I det systemskifte som världen står inför är konstens och kulturens roll att ta oss bortom Excel-arken, att aktivera känslospektret och en förståelse genom det mytiska. Nordisk kulturkontakt har en viktig roll i samarbetet genom att bjuda in, inspirera, stöda och utmana fältet att tackla hållbarhetsfrågorna, säger Aleksi Malmberg.

Starkt mandat kring barn och unga

Styrelsemedlemmen Lars Brustad (NO) konstaterar att NKK med sitt starka barn och unga-mandat har stor samhällspåverkan genom sitt läsfrämjande arbete.

– Läskunskap, läsglädje och förståelsen för nordiska språk och kultur har blivit viktigare i ljuset av att demokrati och yttrandefrihet är under allt större press i många delar av världen, också i delar av Europa. Det är också viktigt för att kunna motstå pressen från globala engelskspråkiga internetplattformer och sociala medier. Genom läsprojekt kan vi lägga grunden för mediekompetens, förståelse för källkritik och motståndskraft mot desinformation, sammanfattar Brustad.

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är en grundsten i Nordisk kulturkontakts strategiska arbete och verksamhetsplanering genom Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.