Apply for funding

Stödprogrammen

Vi stöder kultur- och konstprojekt av hög kvalitet som bidrar till utveckling på fältet och har en stark nordisk dimension.

Ansökan och rapportering

 

Ansökningsprocess

1
Välj ett stödprogram
2
Se ansökningstider
3
Skapa användare & ansök
4
Om beviljat, acceptera kontraktet
5
Skriv projektrapport

Stödprogrammen

Mobilitetsstöd
Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande...
28 days to deadline
Nätverksstöd
Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det ö...
NORDBUK stödprogram
NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén) är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn-...
Stöd till residenscentra
Stöd till residenscentra är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det...
Kultur- och konstprogrammet
Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet...
Volt
Kultur- och språkprogram för barn och unga. Vem kan söka? Alla som är verksamma inom kultur-...

Ansökningstider

Mobilitetsprogrammet

  • 21.07.2017 - 22.08.2017
  • 22.09.2017 - 23.10.2017
  • 28.08.2017 - 28.09.2017

Kultur- och konstprogrammet

  • 18.08.2017 - 20.09.2017

NORDBUK

  • 08.09.2017 - 09.10.2017

Volt

STATISTIK 2016

1711

bidragsansökningar mottagna

474

beviljade projekt inom alla programmen

25.9

totala ansökta summa (miljoner EUR)

4.6

totala beviljade belopp (miljoner EUR)