Kulttuuri- ja taideohjelmasta jaettiin tukea 42 hankkeelle

Kulttuuri- ja taideohjelman vuoden 2020 toiselle hakukierrokselle osallistui 153 hakemusta, joiden yhteenlaskettu summa oli 4 840 456 euroa. Jaettavissa oleva summa 1 274 314 euroa myönnettiin 5880–100 000 euron suuruisina tukina yhteensä 42 hankkeelle.

Tällä kierroksella jätettiin määräaikaan mennessä neljänneksen tavallista vähemmän hakemuksia. Pohjoismaisten kulttuuriministerien myöntämän 400 000 euron lisärahoituksen avulla jopa 30 % hakemuksista sai myönteisen päätöksen. Hakemusten joukossa oli odotettua vähemmän coronapandemiaa ja digitaalisuutta käsittelevia hankkeita. Sen sijaan hakemusten joukosta erottuivat selkeästi seuraavat teemat: kestävä kehitys, yhdenvertaisuus ja feminismi.

Vuoden toisen hakukierroksen hanke-esimerkkejä

Vain kahdelle hankkeelle myönnettiin 100 000 euron suuruinen tuki. Toinen niistä on Kaaos Kaamos jonka tavoitteena on luoda interaktiivinen nykysirkuselämys modernissa sirkusteltassa, ilman lavan ja yleisön välistä rajaa. Hanke yhdistää sirkuslajit aerial cradlen, pariakrobatiikan ja banquinnen esitykseen jossa painottuu enemmän kerronnallisuus kuin tekniset sirkuselementit, mikä edelleen on Pohjoismaissa harvinaisempaa kuin muualla Euroopassa. Hanke kehittää uusia taitoja ja tavoittaa lennoitta paikkakuntia joissa ei ennestään ole suuria esiintymislavoja.

Taiteellinen ilmaisu tavoittaa vaihtoehtoisia tiloja myös hankkeessa TOUR DE LUX.  Se on liikkuva paraati, jossa kolme polkupyörää muokataan kuljettamaan projektoreita ja liikkuvia audiovisuaalisia esityksiä. Yhteistyö kolmen paikallisen, Oslossa, Reykjavikissä ja Tukholmassa sijaitsevan, ryhmän välillä tapahtuu digitaalisesti, luo uusia verkostoja ja luo uusia näkökulmia yhdistäessään osaamista eri aloilta.

Esimerkki feministisestä hankkeesta on 300 VUOTTA OPPERAA – konsertteja ja seminaari aiheella naispuoliset oopperasäveltäjät 1600–1900.  Hankkeen lähtökohtana on se, miten historiankirjoitus, valta-asetelmat ja oopperakulttuuri ovat miesten dominoimia, vaikka musiikki ja musiikkihistoria itsessään eivät ole. Hanke mahdollistaa vuorovaikutuksen tutkimuksen ja musiikin esittäjien välillä, rakentaen tiekarttaa kohti tasa-arvoisempaa ohjelmistoa kaikissa Pohjoismaissa.

Kaikki myönnetyt tuet löytyvät Pohjoismaisen kulttuuripisteen verkkosivuilta.