Sorg i Norden

Hur tampas man med sorg i Norden? En börjar plocka svamp, en annan översätter en bok om den ultimata katastrofen: ett barns förtidiga död, och en tredje bearbetar sin sorg genom att fördjupa sig i ett autofiktivt skrivprojekt. Ett som är säkert är att sorgen vänder upp- och ner på livet. Ibland klampar sorgen oväntat in i tamburen, utan att knacka på. Ibland hinner man förbereda sig, men detta gör inte förlusten mindre smärtsam.

Sorg är ett populärt tema i den nordiska skön- och facklitteraturen för tillfället. Många nordiska författare har gått i Joan Didions fotspår och skrivit om sin sorgeprocess efter att ha mist en nära anhörig. Didions roman Ett år av magiskt tänkande (2006) har blivit en klassiker inom den anglosaxiska samtidslitteraturen. Romanen beskriver ett år ur författarens liv, då hon miste både sin man och deras gemensamma dotter i sjukdom.

Sorgeberättelserna spräcker illusionen om vår odödlighet och för oss närmare verkligheten. Det ska inte vara tabubelagt att tala om döden. Här följer några tips på högklassig nordisk skönlitteratur från de senaste åren, som tar sig an det svåra men viktiga temat sorg:

1.Finland: Katriina Huttunen: Surun istukka (S & S, 2019)

Katriina Huttunens dotter tog sitt liv genom att ta mediciner som hon ordinerats för sin depression. Boken söker inte efter försoning. Texten är rasande och förtvivlad, och författaren skonar allra minst sig själv. Översättaren Huttunen beskriver det som att hon hittade sitt eget språk efter sin dotters död. Innan det hade hon koncentrerat sig på att tolka andras texter.

2. Sverige: Tom Malmqvist: I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv (Natur & Kultur, 2016)

Tom Malmqvist skriver ärligt och hjärtskärande om sin fru Karins död. Karin är höggravid då hon insjuknar allvarligt. Parets gemensamma barn tas ut med kejsarsnitt precis innan hon avlider. Kvar blir Tom, dottern Livia och minnena från den gemensamma tiden. Romanen vann DN:s kulturpris år 2016 och nominerades till Nordiska rådets litteraturpris samma år.

3. Norge: Long Litt Woon: Stien tilbake til livet. Om sopp och sorg (Vigmostad & Bjørke, 2017)

Long Litt Woons roman är något så ovanligt som en roman om svamp och sorg. Efter sin mans plötsliga död gör jag-berättaren en djupdykning i mykologins fascinerande värld. Hon lär känna många svampplockare och utbildar sig till svampkonsulent. Romanen har blivit översatt till flera språk och innehåller bland annat recept på några utsökta svamprätter.

4. Danmark: Naja Marie Aidt: Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage: Carls bog (Gyldendal, 2017)

Poeten Naja Marie Aidts tunna roman berör med sitt känsliga tonfall. Aidt nås av beskedet att hennes son Carl ligger döende på sjukhuset efter en olyckshändelse. Romanen undersöker sörjandets faser. Här förekommer referenser till andra sorgeskildringar inom litteraturen. Romanen är tung men befriande att läsa, inte minst tack vare det vackra språket.

Alla romaner finns tillgängliga på Nordisk kulturkontakts bibliotek på ett eller flera nordiska språk. Gå in på vårt webbibliotek eller ring +358 10 583 10 00 för att göra en beställning. Du behöver ett bibliotekskort för att göra detta.


Kira Nalin,
specialbibliotekarie vid Nordisk kulturkontakts bibliotek