Norden 0-30 stöder 10 projekt

Besluten för den första ansökningsomgången för Norden 0-30 har  gått ut. Omgången samlade en total mängd av 20 ansökningar för 614 050 €. Expertgruppen beslöt att dela stöd åt 10 projekt för 321 777 €. De enskilda stödsummorna varierade från 3 000 € till 50 000 €. 

Sakkunniggruppen för Norden 0-30 var glad att se så många ansökningar, vilket tyder på att Nordiskt ungdomssamarbete är tillbaka på sina fötter igen efter två år av pandemin. Det var även fint att få in en så stor variation av teman och fokusområden inom ansökningarna. 

Några exempel på stödda projekt är: 

Youth school of sustainable democracies av Arbetarrörelsens Barnorganisation i Norden 

Projektet samlar ihop ungdomar från fem Nordiska länder för att diskutera inklusionsarbete. I projektet kommer ungdomar att få lära sig om att tala inför publik, debattera, politisk utveckling och samhällskompetens. Projektet ordnar evenemang i Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Stockholm. 

Afro-Nordic Arts Fusion av Afrikas Horn Ungdumsforbund 

Detta mångkulturella projekt syftar till att engagera invandrarungdomar. Projektet vill främja samhällsdeltagande med hjälp av konst. Workshops med drama, musik, dans, poesi ordnas för att ta itu med frågor om identitet, integration och arbetslöshet. Projektet ordnar även ett seminarium i Stockholm. 

Klimatnätverk och läger för Nordisk ungdom av Luonto-Liitto 

Luonto-Liittos projekt bjuder in 16-29 -åriga ungdomar för att motarbeta klimatkrisen. Ett nätverk av ungdomar byggs för att bättre byta information och erfarenheter kring klimatarbete. Under klimatlägern kommer ungdomarna att planera Nordisk samarbete samt bygga verktyg för sig själva som invider. 

  

Nästa ansökningsomgång för Norden 0-30 är från 29.03.2022 – 29.04.2022.  

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.