Mobilitetsstøtte bevilget til 60 prosjekter

Den andre søknadsrunden til mobilitetsstøtte i det Nordisk-Baltiske mobilitetsprogrammet for kultur er nå avsluttet. Det kom inn 174 søknader i denne runden, en forventet nedgang fra forrige søknadsrunde, men likevel et godt antall med tanke på Covid19-situasjonen og effekten pandemien har på kunst- og kultursektoren. Totalt 60 søknader ble tildelt støtte til kulturelt og kunstnerisk samarbeid i Norden og Baltikum. Det totalt bevilgede beløpet var 110 210 EURO.

En av gruppene som fikk støtte var The Shameless Shongololo Band. Gruppen, med base i Finland, er invitert av FAR Fest Afrika-festivalen på Island for å opptre og lede workshops. I over ti år har Fest Afrika Festival vært en møteplass for utvikling av prosjekter forankret i forbindelsen mellom de nordiske landene og det afrikanske kontinentet. The Shameless Shongologo Band består av musikere og dansere, og prosjektet løfter frem samarbeid, utveksling, sosial bærekraft og nye konstellasjoner og uttrykk. Målet med Fest Afrika Festival er å fremme afrikansk scenekunst og å skape bevissthet om afrikansk kultur på Island.

Kulturarv blir også støttet over mobilitetsstøtten. Et ekspempel på det er Lace Guild fra Estland. Olga Kublitskaja og Aleksandr Kublitski fra Narva i Estland er invitert til Reykjavik på Island av Heimilisiðnaðarfélagið, det islandske husflidslaget, for å dele sin ekspertise innen ulike tradisjonelle knipleteknikker. Besøket inkluderer utstilling av kniplinger, foredrag og mesterklasse. Håndlagde båndknilplinger er laget av fletting og vridning av trådlengder som er viklet på spoler. Vevingen holdes på plass med pinner satt i en snørepute. Kniplingteknikker står på UNESCOs liste over immaterielle kulturarv.

Denne runden viste en liten økning i antall søknader fra filmfeltet. En filmkunstneren som ble tildelt støtte var Hilke Rönnfeldt, en etablert filmregissør og filmforfatter med base i Danmark, som er invitert til Færøyene av Klippfisk Filmworkshop. Rönnfeldt skal holde workshops for unge, færøyske filmtalenter i alderen 14 til 18 år, og vil dessuten samarbeide med det lokale filmmiljøet og dele av sine kunstneriske erfaringer og perspektiver.

Mobilitetsstøtten er for reise og/eller opphold for profesjonelle kunstnere eller kulturarbeidere i Norden og/eller Baltiske land.

Resultater fra denne og tidligere tildelingsrunder kan du finne her.

Støtte gir søkere, som kan være enkeltpersoner eller små grupper, tilgang til kontakter, ferdigheter og kunnskap fra forskjellige deler av regionen. Støtte kan også brukes til å presentere kunst og kulturproduksjoner og for å øke interessen for nordisk og baltisk kunst og kultur.

Kommende søknadsrunder for 2020 er:

17.07.2020 – 17.08.2020

18.09.2020 – 19.10.2020

Vær oppmerksom på at søknadsfristen er klokken 15.59 finsk tid.