Mentorskapspilot inom Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet 

Diego PH / Unsplash

Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur kommer att genomföra en mentorskapspilot inom ramen för den pågående programperioden 2021–2023. Pilotprogrammet, som är en del av mobilitetsstödmodulen, riktar sig till nyetablerade professionella kultur- och konstutövare upp till 30 år.  

Genom att fortsätta skapa förutsättningar för kunskapsutbyte och nätverkande i regionen breddar mentorskapsprogrammet mobilitetsbegreppet och skapar möjligheter för ett minskat klimatavtryck genom organiserad mentorering.  

Mentorskapsprogrammet syftar till att skapa grogrund för mer långvariga samarbeten inom den nordisk-baltiska regionen och stöda unga konstnärer att etablera sig inom branschen.

Mentorer söks fram under hösten 2021 och ansökningsrundan för att ansöka som en mentee i pilotprojektet arrangeras våren 2022.