Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmassa mentorointihanke

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmassa toteutetaan mentorointipilotti nyt käynnissä olevalla ohjelmakaudella 2021-2023. Pilottihanke toteutetaan osana liikkuvuustukea ja sen pääasiallinen kohderyhmä on nuoret, korkeintaan 30-vuotiaat taide- ja kulttuurialan ammattilaiset. 

Mentorointiohjelma laajentaa liikkuvuuden käsitetta luomalla edellytyksiä syvemmälle osaamisen vaihdolle ja verkostoinnille alueen toimijoiden kesken ja lisäksi ohjelma mahdollistaa ympäristönäkökulmien huomioinnin sitä kautta, että varoja suunnataan pitkäkestoisempaan yhteistyöhön yksittäisten liikkuvuusmatkojen sijasta.  

Mentorointiohjelman tavoitteena on luoda pohjaa pitkäkestoiselle yhteistyölle Pohjoismaiden ja Baltian maiden alueella ja tukea nuorten taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten  uramahdollisuuksien kehittämistä. 

Ohjelmaan valitaan mentorit syksyllä 2021 ja keväällä 2022 järjestettävässä haussa voi hakea mentoroitavaksi pilottiohjelmaan.