Hur utvecklas Finland och Norden?

Kom och lyssna när riksdagsledamöter och forskare diskuterar rapporten State of the Nordic Region 2020, och hur bland annat Finlands  demografi påverkar vårt samhälle.

State of the Nordic Region publiceras vart annat år, och är en unik nordisk statistik- och kartsamling som fokuserar på befolkningsutveckling, arbetsmarknad, ekonomi och utbildning. Rapporten har särskild fokus på utveckling i de nordiska regionerna och kommunerna.

Rapporten publiceras av Nordiska ministerrådet och har producerats av forsknings-, rådgivnings- och analysinstitutet  Nordregio. Nordregios Regional Potential Index presenteras också som en del av rapporten. Där jämförs 66 regioner i Norden med varandra i förhållande till sin utvecklingspotential.

Rapporten finns också att läsa på webben: www.norden.org/nordicregion2020

Program (på finska)

14.00 Tilaisuuden avaus
Ola Kellgren, johtaja, Pohjoismainen kultttuuripiste

14.05 Miten Suomen alueet sijoittuvat Pohjoismaisessa vertailussa?
Pipsa Salolammi, viestinnän erityisasiantuntija, Nordregio

14.15 Pohjanmaalla syntyy tulosta tutkimus- ja kehitysinvestoinneilla
Joakim Strand, kansanedustaja (rkp)

14.30 Kysymyksiä ja keskustelua

14.45 Kahvitauko

15.00 Vanheneva Suomi haasteena – mutta myös mahdollisuutena
Mats Stjernberg, tutkija, Nordregio

15.20 Mitä Suomi voi oppia naapurimailta kotoutumis- ja muuttoliikekysymyksissä?
Anna Bruun, neuvotteleva virkamies, Työ- ja elinkeinoministeriö

15.35 Kysymyksiä ja keskustelua

15.45 Yhteenveto
Peter Stadius, professori, Centrum för Nordenstudier/Helsingin yliopisto

16.00 Tilaisuus päättyy

Moderaattori: toimittaja Johan Ekman, YLE

Kommande evenemang

Alla evenemang

Barnfesten 2024