Ett år i tillgänglighetens tecken

Nordisk kulturkontakts direktör Ola Kellgren

20170130 Helsinki, Finland. Kulturkontakt Nord. Monday 30. January 2017. / © SEPPO SAMULI Photo ID#: 201701303457

Sådärja!

Då var årets första styrningsdialog avklarad med kollegerna på Nordiska ministerrådets sekretariat. Den handlade som sig bör om fjolårets aktiviteter och verksamhet vid Nordisk kulturkontakt utifrån vår årsberättelse som nu är offentlig. Vi fick, som vanligt höll jag nästan på att säga, med beröm godkänt. Både för årsberättelsens disposition och innehåll men först och främst för att vi genomfört en rad aktiviteter och program i skuggan av pandemin som förstås påverkat våra möjligheter till publik verksamhet. Omställningen till streaming och småningom hybridevenemang har dock gått över förväntan. Om man räknar i antal visade videominuter så har vi gått från ca 100 000 år 2020 till mer än 525 000 förra året! Det är förpliktigande och det visar vilka möjligheter som den digitala tekniken kan ge. Tillgängligheten som är en av våra ledstjärnor ökar kolossalt när vi kan nå ut på det sättet över hela Norden. Vår årsrapport som hittas här är i sin tur tillgänglighetsanpassad för att kunna läsas av alla.

Antalet ansökningar till ministerrådets olika stödprogram minskade inte alls på det sättet som vi befarade i fjol. Många projekt har skjutits upp eller fått förändrade förutsättningar under pandemin men i stort sett har antalet ansökningar förblivit de samma. Och nu, i början av 2022 märker vi till vår stora glädje ett ökande intresse igen, trots att säkert många evenemangskalendrar och arenor är inbokade för lång tid framöver.

Som sagt, år 2022 började bra med ett ökande intresse för våra stödprogram och bättre utsikter att möta vår publik igen på riktigt, i den riktiga verkligheten. Rysslands invasion och brutala krigföring i Ukraina kastar dock en lång, mörk skugga också över vår vardag. Nordiska ministerrådet har frusit alla projekt som involverar ryska deltagare, oavsett vem eller vad. Det är hårt men det kanske är enda vägen att gå till att börja med för att verkligen markera att det är allvar. I väntan på klara besked och gränsdragningar frågar vi oss hur vi ska kunna stötta ukrainska konstnärer och kulturutövare i deras kamp för att hålla demokratins och självständighetens låga levande. Jag hoppas verkligen Nordiska ministerrådet kan få till någon form av tillfälligt stöd med de medel som rimligen frigörs från annat håll.

Ola Kellgren,
direktör på Nordisk kulturkontakt