Konst och hållbarhet – Artist talk och filmvisning

Vilken är kulturens och konstnärens roll i den pågående kampen för hållbarhet i en tid av klimatförändring?

Artist talk och videokonst med Mari Keski-Korsu (FI) samt visning av filmen Klimatexperimentet av Bigert & Bergström (SE)

Artist talk med Mari Keski-Korsu

Maria Keski-Korsu berättar om sitt arbete som kartlägger ur ett ekofeministiskt och premakulturellt perspektiv hur ekologiska förändringar och mänsklighetens manifesteras i vardagen. Verken grundar sig på samarbeten med olika människogrupper och djurarter i form av performanser, community art och bildkonst. Keski-Korsus har länge koncentrerat sig på kommunikation mellan olika djurarter och frågan om huruvida empati kan utvidgas att gälla hela livsmiljöer.

Språk: finska

Film: Klimatexperimentet

Bigert & Bergström har under flera års tid arbetat med olika geo-engineering-projekt där de försöker handskas med effekterna av en allt varmare atmosfär. Titeln refererar till den typens forskning som först ifrågasatte bilden av naturen som en outtömlig källa till resurser. Kan konstnären vara en socialt engagerad forsakare? Kan modern konst uppmärksamma problem på nya sätt så att den allmänna opinionen påverkas? Filmen försöker besvara de här frågorna.

Längd: 58 min
Språk: svenska, textad till engelska

 

Med anledning av Covid-19 begränsar vi antalet besökare så att det hela tiden är möjligt att hålla säkerhetsavstånd på våra evenemang. Handsprit finns också tillgängligt på alla evenemang.

 

Upcoming events

All events