Efter ansökan

Culture_ENG_SMALL

Efter ansökan

Efter att du har skickat in din ansökan kan du se att den har registrerats som mottagen genom att det står ”Ansökan mottagen” som status för ansökan på ditt användarkontot. Du hittar också din ansökans ID-nummer på användarkontot. Ifall du kontaktar oss om ditt projekt ska du alltid hänvisa till ID-numret.

Nordisk kulturkontakt administrerar ansökningarna och står för all kontakt med de sökande, men det är externa expertgrupper som fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas och med vilket belopp.