12 beviljade projekt i Norden 0-30

Subway station decorated with tiles and lights in bright colors

Photo: Joshua Coleman / Unsplash

Den tredje och sista rundan av Norden 0-30 resulterade i 12 beviljade ansökningar, av totalt 25 inskickade.
Vi tog emot en stor variation ansökningar och bland de beviljade fanns projekt vars innehåll kretsade kring hållbarhet och klimat, dramaturgi samt Agenda 2030.

En utav de beviljade projekten – Why Plastic? A Nordic youth-led network against plastic pollution – beviljades stöd för att genomföra aktivititerna som beskrivs i ansökan som: raising awareness on the irreversible consequences of plastic on the natural environment and human health (att rikta uppmärksamthet till de skador som klimatet och människan drabbas av på grund av plastföroreningar). Projektet är ett samarbete mellan Danmark, Grönland, Finland och Sverige.

Ansökningsomgångarna för 2021 finns nu publicerade på vår hemsida:

Ansöknings­tider 2021:
11.01.2021 – 11.02.2021
06.04.2021 – 06.05.2021
06.09.2021 – 06.10.2021

Den totala översikten för 2020 är följande:

83 inskickade ansökningar, varav 30 beviljades stöd.
Det totala beviljade beloppet är 640 303€.