Om stöd­programmen

Läs vår information till stödmottagare gällande coronaviruset

Nordisk kulturkontakt administrerar fyra stödprogram, vilka är uppdelade i sex olika stödformer. Stödprogrammen ger möjligheter till att skapa kultur, genomföra projekt och skapa möten mellan konstnärer samt kulturarbetare i Norden och Baltikum.

Det gemensamma för alla projekt som stöds är att de har en stark nordisk koppling och utvecklar kulturvärlden. Det finns stödprogram för barn, ungdomar och vuxna. Här kan du läsa mer om de olika programmen och hitta ett som passar dig och dina förutsättningar. Vi ser fram emot din ansökan!

Vänligen notera att ansökningstiderna för samtliga program utgår kl. 15:59, finsk tid.

Mobilitetsstöd

Mobilitetsstödet är till för professionella konstnärers eller kulturarbetares resor och vistelse inom nordiska och/eller baltiska länder.

Ansöknings­tider:
03.01.2022 – 31.01.2022 15:59
28.02.2022 – 28.03.2022 15:59
29.08.2022 – 26.09.2022 15:59

Läs mer ›
Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Stödprogrammet Norden 0–30

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Ansöknings­tider:
10.01.2022 – 10.02.2022 15:59
29.03.2022 – 29.04.2022 15:59
06.09.2022 – 06.10.2022 15:59

Läs mer ›
Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Stöd till residenscentra

Detta program möjliggör konstnärsresidens i det nordisk-baltiska området. Dessa residens är platser som ska kunna ta emot professionella konstnärer och kulturarbetare från andra nordiska eller baltiska länder.

Ansöknings­tider:
11.01.2022 – 11.02.2022 15:59

Läs mer ›
Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Kortvarigt nätverks­stöd

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer samt kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum.

Ansöknings­tider:
24.01.2022 – 24.02.2022 15:59
20.08.2022 – 20.09.2022 15:59

Läs mer ›
Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Långvarigt nätverks­stöd

Nätverksstöd möjliggör perioder för samarbete, utbyte av idéer och kunskap mellan professionella konstnärer samt kulturarbetare i Norden och/eller Baltikum.

Ansöknings­tider:
24.01.2022 – 24.02.2022 15:59

Läs mer ›
Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Kultur- och konstprogrammet

Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig och/eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden.

Ansöknings­tider:
07.02.2022 – 07.03.2022 15:59
12.08.2022 – 12.09.2022 15:59

Läs mer ›
Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Volt

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på varandras konst, kultur och språk.

Ansöknings­tider:
30.03.2022 – 28.04.2022 15:59

Läs mer ›
Förhands­granska ansöknings­blanketten ›

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan