fbpx

Stöd från Kultur- och konstprogrammet till 29 projekt

06.05.2021

detalj ur fresk i Villa de Livia (Ad Gallinas Albas), Massimo Palace, National Roman Museum, 30–20 f.v.t. Foto: Miguel Hermoso Cuesta, https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Villa_di_Livia_-_Underground_garden_room

Vid kultur- och konstprogrammets första omgång för 2021 behandlades 191 ansökningar för totalt 6 758 844 euro.

Sammanlagt 1 097 336 euro fördelades mellan 29 ansökningar vilket motsvarar 15 % av ansökningarna. De enskilda stödsummorna var från 5965 till 100 000 euro.

Beviljningsprocenten sjönk märkbart till hälften av den senaste omgångens 30%. Det har inte endast att göra med budgetnedskärningar inom det nordiska kultursamarbetet. Vid den förra omgången hade de nordiska kulturministrarna beviljat ett tilläggsstöd om en miljon DKK, motsvarande 400 000 euro för att svara på det ökade stödbehovet som förorsakats av COVID-19. Det ansökta totalbeloppet var nu dessutom 1,9 miljoner euro större än vid den senaste omgången.

Sakkunniggruppens ordförande Anna Sparrman beskriver den gångna ansökningsomgången på följande sätt:

Ansökningsomgången innehöll många stora ansökningar i spannet 50 000–100 000 euro. Det är en svår process att balansera mellan små och stora projekt. Sakkunniggruppen har haft intensiva diskussioner med ett utfall på en blandning mellan projekt, länder, aktörer och kulturella och konstnärliga uttryck. För bedömningsgruppen är det viktigaste att projekten håller en hög konstnärlig kvalitét och lever upp till riktlinjerna i det kulturpolitiska samarbetsprogrammet.”

Några projektexempel från den här omgången

Kulturhistoria möter ejderodling och ekologi i Arktis

EXPERIMENT – EIDER skapar en mångdisciplinär kreativ och konstnärlig utställning om ett kulturarv som är unikt och speciellt för människor i Arktis. Projektet syftar till en kreativ dialog mellan konstnärer, kuratorer, ejderfarmare och forskare. Syftet är att dokumentera, lära sig av och dela erfarenheter om olika ejderbrukstraditioner i de länder där traditionen att tillvara ejderdunet fortfarande finns: Danmark, Island och Norge. Det är dessutom en hyllning till den odlande kvinnan. Experiment-Eider skapar medvetenhet om det unika arktiska kulturarvet och väcker frågor om djurliv och global uppvärmning.

Lärdomar från en romersk kejsarinnas rum

LIVIA’S RUM är ett tvärestetiskt nordiskt scenkonstprojekt som söker svar på vad man behöver veta om det förflutna för att arbeta sig in i framtiden. Överordnat handlar det om vem som har makt i olika rum. Genom en på många plan hållbar produktion skapas ett polyfont verk som kombinerar konstinstallation, konsert och teater. En plattform där akademisk vetenskap och konst kan mötas till nya idéer och dialoger. Projektet vill skapa intresse för kvinnohistoria och nya riktningar av scenisk förmedling i de nordiska länderna. Livia’s rum har Bergen som bas och involverer aktörer och samarbetsparter från Norge, Sverige och Island.

Konstnärlig hållbarhet och mentorering för unga professionella inom dansfältet

Syftet med NORDIC DANCE NET är att utveckla konstnärligt tänkande och utvidga produktions – och uppförandeomloppen inom samtidsdans i Norden. Deltagarna kommer från Finland, Norge och Sverige. Nordisk samtidsdans saknar produktioner i stor skala av nästa generations koreografer. I nuläget är produktionsfasen för dansverk resurskrävande, deras livslängd är kort och endast ett fåtal verk når fram till omfattande förmedling och större publik. De här är utmaningar som Nordic Dance Net vill svara på.

Tillgänglig konst för öppna urbana platser

NORDIC LIGHTS är ett samarbete mellan nordiska ljusfestivaler och Harbourfront Centre, Toronto. Som en del av Nordic Bridges producerar projektet nya ljuskonstverk av ledande nordiska konstnärer och presenterar dem för publik både i Toronto och i nordiska huvudstäder under åren 2021–2023. Alla medverkande har ett gemensamt mål att utveckla och presentera det bästa av samtida ljuskonst till en bred internationell publik. Projektet främjar hållbarhet vad gäller tillgänglighet, jämställdhet, klimatförändring och ekonomiska modeller inom konstfältet.

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida.

Två ansökningsomgångar per år

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Stöd kan sökas till ett projekt med konstnärlig eller kulturell kvalité som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. Stödprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt.

Stödprogrammet har två ansökningsomgångar årligen. Nästa ansökningsomgång är 10.8-13.9.2021. Ansökningstiden slutar klockan 15.59 finsk tid.

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com