fbpx

Fortsatt stöd för kultursamarbete i Norden och Baltikum

30.09.2020

De nordiska och baltiska kulturministrarna har beslutat förlänga det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur under åren 2021-2023. Programmet, som är indelat i renodlat resestöd, stöd till nätverk och stöd för residenscentra, strävar till att öka utbytet av kunskap, kontakter och intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Det nordisk-baltiska kultursamarbetet har ett drygt decennium på nacken och de baltiska kulturministrarna konstaterade inför beslutet att nyttograden av programmet fortsättningsvis är hög då det hjälper professionella kulturaktörer att skapa kontakter med nordiska kolleger, utveckla partnerskap, utbyta erfarenheter och implementera olika typer av kulturprojekt.

– Det nordisk-baltiska samarbetet – både mellan institutioner och på gräsrotsnivå – har under de senaste decennierna breddats och fördjupats, och kultursektorn har i detta sammanhang spelat en central roll. Utbyte av erfarenheter och partnerskap på kulturens område är kanske det bästa sättet att föra våra länder närmare varandra, och det är därför oerhört glädjande att mobilitetsprogrammet nu har förlängts, säger Stefan Eriksson, direktör för Nordisk ministerrådets kontor i Lettland.

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammets samlade budget för 2020 är cirka 1,8 miljoner euro. Programmet administreras av Nordisk kulturkontakt, vars direktör Ola Kellgren också gläds över förlängningen av programmet.

– Av Nordiska ministerrådets olika stödformer är detta en av de viktigaste, eftersom det dels riktar sig mot professionella kulturutövare, dels och stärker och främjar kontakterna mellan de nordiska och baltiska länderna, säger Kellgren.

Den färöiska författaren Helle Thede Johansen, ordförande för sakkunniggruppen för mobilitetsstöd, poängterar att effekterna från Mobilitetsprogrammet sträcker sig längre än till de aktörer som blir beviljade ekonomiskt stöd. Det möjliggör också att grönlänningar kan få inblick i folkmusik från Litauen, att färöiska författare kan delta i ett litteraturseminarium om ölitteratur på Åland och att konstnärer inom olika visuella konstgenrer och från olika nordiska eller baltiska länder kan samarbeta om produktion och utställning av sina verk på Island.

– Konst och kultur är limmet som knyter ihop de nordiska och baltiska länderna och ska säkra målsättningen om att vi ska vara världens mest hållbara och integrerade region. Med pandemiutvecklingen har konst- och kulturaktörernas utvecklingsmöjligheter varit starkt begränsade de senaste månaderna och därmed också deras ekonomi. Med hjälp av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet kan nutidens konstnärer skapa Nordens framtida historia, säger Helle Thede Johansen.

Av årets kvarvarande ansökningsrundor kan man fortfarande ansöka om kortvarigt nätverksstöd (fram till den 9 oktober) och mobilitetsstöd (fram till den 19 oktober).

Cookie Policy för Nordisk kulturkontakt

Vad är cookies?

Såsom nästan alla andra professionella webbplatser använder denna hemsida cookies, vilka är små filer som laddas ned till din dator för att förbättra din upplevelse. Den här sidan beskriver vilken information de samlar, hur vi använder den och varför vi ibland behöver lagra dessa cookies. Vi kommer även dela med oss av information om hur du kan förhindra att dessa cookies lagras, men detta kan innebära att din upplevelse av hemsidan kan förändras eller att vissa delar av webbplatsens funktionalitet upphör att fungera.

För mer allmän information om cookies se Wikipedia artikeln om HTTP Cookies. (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie)

Så använder vi cookies

Vi använder cookies av olika skäl, vilka listas nedan. Tyvärr finns det i de flesta fall inga branschstandardalternativ för att inaktivera cookies utan att helt och hållet även inaktivera de funktioner som de skapar på den här webbplatsen. Det rekommenderas att du lämnar alla cookies aktiverade om du är osäker på om du behöver dem eller ej utifall de används för att tillhandahålla en tjänst som du använder.

De cookies vi nyttjar

För att ge dig en god upplevelse på den här webbplatsen erbjuder vi funktioner som låter dig ställa in dina inställningar för hur den här webbplatsen körs när du använder den. För hemsidan ska kunna minnas dina inställningar till framtida besök måste vi ställa in cookies så att denna information kan aktiveras närhelst du interagerar med sidan. Exempelvis den välkomstbanner som visas på förstasidan påverkas av cookies.

Tredje parts cookies

I vissa speciella fall använder vi också cookies som tillhandahålls av betrodda tredje parter. I följande avsnitt beskrivs vilka cookies från en tredje part som du kan stöta på under dina besök på denna webbplats.

Den här webbplatsen använder Google Analytics som är en av de mest utbredda och pålitliga analyslösningarna på webben. Vi använder den för att hjälpa oss att förstå hur du använder webbplatsen och hur vi kan förbättra din upplevelse. Dessa cookies kan spåra saker så som hur länge du befinner dig på webbplatsen och vilka sidor du besöker. Detta gör vi för att kunna fortsätta att producera engagerande innehåll.

Mer information om Google Analytics-cookies finns på den officiella Google Analytics-sidan. (https://www.google.com/analytics/)

Vi använder också sociala medier knappar och/eller plugins på denna webbplats som låter dig ansluta till ditt sociala nätverk på olika sätt. För att dessa ska fungera kommer de specifika sociala medierna att ställa in cookies via vår webbplats som kan användas för att förbättra din profil på deras webbplatser eller bidra till de personuppgifter de tillhandahåller för olika ändamål vilka beskrivs i deras respektive sekretesspolicy.

Facebook-pixel

Vi använder oss av en Facebook-pixel som gör det möjligt för oss att rikta marknadsföring om våra evenemang eller stödprogram till dig på Facebook baserat på vilka sidor du har besökt på vår webbplats.
Facebook-pixeln samlar in följande information:
– Http-rubriker – Allt som finns i HTTP-rubrikfältet. HTTP-rubriker inkluderar IP-adresser, information om webbläsaren, sidplats, dokument, referens och person som använder webbplatsen.
– Pixelspecifika data – Inkluderar Pixel-ID och Facebook-cookien.
– Knappklickdata – Inkluderar alla knappar som klickats på av besökare på webbplatsen, etiketterna på dessa knappar och alla sidor som besöktes som ett resultat av knappklick.

Inaktivera cookies

Du kan förhindra att cookies nyttjas genom att justera inställningarna i din webbläsare (se din webbläsares hjälptext för hur du genomför detta). Var medveten om att om du väljer att inaktivera cookies kommer det att påverka funktionaliteten för denna hemsida, samt många andra webbplatser som du besöker. Att inaktivera cookies innebär vanligen att du även inaktiverar vissa funktioner på den här webbplatsen. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Mer information

Förhoppningsvis har denna text förtydligat saker för dig och om det finns någon funktion som du inte är säker på om du behöver är det vanligtvis säkrare att lämna cookies aktiverade utifall att det interagerar med en av de funktioner du använder på vår webbplats.

Vänligen meddela oss om du har frågor eller kommentarer. (https://www.nordiskkulturkontakt.org/sv/kontakt/)

Denna Cookie Policy skapades med hjälp av CookiePolicyGenerator.com