Fasta program för skolor och dagisar

Program för skolgrupper och dagisgrupper är en viktig del av Nordisk kulturkontakts verksamhet.  Våra fasta program är Sagostunder, gruppbesök på Nordiska Biblioteket, BitFörBit mot Norden och Låna en Nordbo.

Våren 2018: Verkstäder kring utställningen ”Djur som ingen sett utom vi”

Vi ordnar verkstäder för barn i olika åldersgrupper under tiden 11.1-28.3 då vår utställning ”Djur som ingen sett utom vi” pågår. Utställningen baserar sig på bilderboken av Ulf Stark och Linda Bondestam med samma namn. Boken fick Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2017.

Nordiska stödprogram
för barn och unga

NORDBUK

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Målgruppen är personer upp till 30 år i Norden.

Läs mer här.

 

Volt

Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga, som vill få fler ungdomar att bli nyfikna på andra länders språk, konst och kultur.

Målgruppen är personer upp till 25 år i Norden.

Läs mer här.