Norden runt för fyror och åttor

Foto: Philippe Bout / Unsplash

Med Norden runt-programmet vill vi speciellt stöda skolornas läroplan. Programmet erbjuds till både svenskspråkiga och finskspråkiga grupper som ett stöd till Norden-studierna i skolan. Under ett besök i biblioteket får gruppen bekanta sig med nordisk natur, kultur, litteratur och de nordiska språken med hjälp av både bilder och storytelling.

Tid: 1h

Kontakta mikaela.wickstrom@nordiskkulturkontakt.org för att boka en tid för din grupp.