Stark första omgång för Norden 0-30

Årets första ansökningsomgången för Norden 0-30 landade på 37 ansökningar med ett totalt ansökt belopp på 1 039 018 €. Expertgruppen beslöt att bevilja stöd åt sex projekt för totalt 246 946 €. De enskilda stödsummorna var från 20 000 € till 50 000 €.

Ansökningsomgången höll hög nivå och många projekt sökte stöd för maximisumman 50 000 €. Expertgruppen var glad att notera det stora intresset för programmet och påminner om att nästa ansökningsrunda för Norden 0-30 är öppen och stänger 28.4.2023.

Några exempel på stödda projekt är: 

Nordiskt Ljus 2023 av Nordiska Folkhögskolan 

“Nordiskt Ljus” är en tvärkonstnärlig kulturfestival bestående av sommarkurser, konstnärliga residens och festivalhelg. Projektet görs i syfte att skapa gränsöverskridande möten mellan unga i Norden och vara en motståndskraft till högerextrema rörelser som gör anspråk på det Nordiska begreppet. 

Nordic Activist Camp av Rädda Barnens Ungdomsförbund 

Rädda Barnens ungdomsförbund i Sverige, Danmark, Island och Åland vill arrangera ett inkluderande läger som stärker nordiskt samarbete inom barnrättsrörelsen.  Projektet vill arrangera en trygg och inkluderande nordisk plattform som stärker barn och ungas deltagande, särskilt bland de som bor i socioekonomiskt eftersatta områden eller landsbygden, eller som identifierar sig tillhörande en religiös, kulturell eller sexuell minoritet (hbtqi+). 

Voguing Nordix 365 av Kiki House Of Angels 

Kiki House of Angels organiserar månadliga ballroom evenemang i sju nordiska städer mellan augusti 2023 och juli 2023, där nordiska HLBTQPIA+-samfund kan samlas, mötas och förstärka känslan av samhörighet, speciellt för ungdomar mellan 10 och 30 år. 

Nästa ansökningsomgång för Norden 0-30 är från 28.03.2023 – 28.04.2023. Ta gärna kontakt med våra rådgivare om ni har tankar och funderingar kring en ansökan. 

Alla projekt som beviljats stöd kan hittas på Nordisk kulturkontakts nätsida