”Tervetullut lisä kriisiytyneelle kulttuurisektorille”

Kvinna vid strand med sjögräs i håret

Pohjoismaiden kulttuuriministerit päättivät kokouksessaan 28. toukokuuta vahvistaa kulttuuri- ja taideohjelman tämän vuoden budjettia kolmella miljoonalla Tanskan kruunulla ja tukea siten koronan koettelemaa Pohjolan kulttuurielämää. Tämä on lievästi sanottuna tervetullutta, toteaa kulttuuri- ja taideohjelman asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Anna Sparrman.

– Olemme jakaneet rahoitusta tänä vuonna etupainotteisesti koronapandemian takia. Syksyn hakukierroksen vahvistaminen tuntuu siksi erityisen hyvältä. Toivottavasti se inspiroi hakijoita, sillä jokainen euro on tässä tilanteessa tärkeä, Sparrman sanoo.

”Kulttuuri kriisiaikana” oli aiheena kulttuuriministerineuvoston tämän vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Ministerit vaihtoivat kokemuksia ja keskustelivat Pohjoismaiden kulttuuri- ja media-alan tulevista tuki- ja elvytysmahdollisuuksista. Koronapandemialla on ollut suuria vaikutuksia Pohjoismaiden kulttuurielämään: esityksiä on peruttu ja museoita suljettu, ja kulttuuritoimijat ja taiteilijat ovat jääneet vaille työtä.

– Koronakriisi on kääntänyt arjen päälaelleen. Se haastaa tapamme olla yhdessä ja pakottaa miettimään uusia kohtaamistapoja. Näin kriisiaikana onkin luontevaa keskustella yhdessä siitä, miten Pohjolan monimuotoista kulttuurielämää voidaan parhaiten tukea, sanoi kulttuuriministerineuvostoa johtava Tanskan ministeri Joy Mogensen.

Kulttuuri- ja taideohjelmaa hallinnoi Pohjoismainen kulttuuripiste. Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taidetuotantoihin ja luovaan työhön. Lisäksi tukea voi hakea alan osaamista kehittävien hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen. Ohjelman apurahat menevät suoraan kulttuuritoimijoiden omaan yhteistyöhön ja verkostotoimintaan.

Myös Pohjoismaisen kulttuuripisteen johtaja Ola Kellgren pitää lisärahoitusta erittäin tärkeänä ja tervetulleena tukena alalle, joka on kärsinyt merkittävästi Pohjolassa nyt vallitsevista rajoituksista.

– Kulttuuriammattilaisilla on normaalistikin pienet marginaalit, ja nyt heidän tilanteensa on erityisen vaikea. Tämä on Pohjoismaiden kulttuuriministereiltä tärkeä symbolinen ele, joka viestittää pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön suuresta merkityksestä sekä kriisin aikana että sen jälkeen, Kellgren sanoo.