”Välkommet tillskott till en kultursektor i kris”

Kvinna vid strand med sjögräs i håret

De nordiska kulturministrarna enades vid sitt möte den 28 maj om förstärka årets budget för stödprogrammet Kultur- och konstprogrammet med tre miljoner danska kronor och därigenom stöda det nordiska kulturlivet som drabbats hårt av covid-19-krisen. Det här är minst sagt välkommet, kommenterar Anna Sparrman, ordförande för Kultur- och konstprogrammets sakkunniggrupp.

Vi gjorde i år en framtung fördelning av medel på grund av coronapandemin. Att höstens utlysning nu stärks med ytterligare medel känns därför extra bra. Vi hoppas att det kan inspirera de sökande varenda krona är viktig i det här läget, säger Sparrman.

Porträtt på Anna Sparrman
Anna Sparrman

Kultur i en kristid var i fokus vid årets första ministermöte med erfarenhetsutbyte och diskussioner om hur man framöver kan stödja och stimulera kultur- och mediasektorn i Norden. Coronapandemins framfart har haft stora konsekvenser för kulturlivet i Norden med inställda förställningar, stängda museum och friställda kulturmedarbetare och konstnärer.

Coronakrisen har vänt upp och ned på vår vardag. Den utmanar oss i hur vi är tillsammans och tvingar oss att tänka om hur vi kan mötas. Det är därför naturligt att vi i dessa kristider gemensamt diskuterar hur vi bäst stödjer det mångfaldiga kulturlivet i Norden, sade kulturministrarnas ordförande, Danmarks kulturminister Joy Mogensen, vid mötet.

Kultur- och konstprogrammet administreras av Nordisk kulturkontakt. Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete, samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet. Projektmedlen går direkt till kulturaktörers egna samarbeten och nätverk.

Även Nordisk kulturkontakts direktör Ola Kellgren ser de tillskjutna medlen som ett mycket viktigt och välkommet tillskott till en sektor som drabbats hårt av de restriktioner som just nu råder i Norden.

De professionella kulturutövarna har även under normala omständigheter små marginaler och nu är det extra besvärligt. För mig är detta en viktig, symbolisk gest från de nordiska kulturministrarna som pekar på det nordiska kultursamarbetets stora betydelse, såväl under som efter den kris som pågår nu, säger Kellgren.