Residenssikeskusten tuki

Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisvaihtoa, yhteyksiä, läsnäoloa ja kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.

Mihin tukea voi hakea?

Tukimuoto on tarkoitettu edesauttamaan residenssikeskusten pohjoismaisille sekä baltialaisille taiteilijoille tarjoamia residenssejä. Keskukset vastaanottavat ammattitaiteilijoita ja kulttuurialan työntekijöitä muista Pohjoismaista tai Baltian maista. Vierailunsa ajaksi taiteilijoille on pystyttävä tarjoamaan olosuhteet, joissa he voivat keskittyä työhönsä, tavata toisia taiteilijoita ja muodostaa yhteyksiä keskuksen taide- ja kulttuuritoimijoihin.

Hakemuksessa on oltava suunnitelmat vähintään kahden (2) ammattitaiteilijan vastaanottamiseen muista Pohjoismaista tai Baltian maista kuin missä keskus sijaitsee.

Ammattimaisesti toimivalla tarkoitetaan, että taiteilijalla on todennettua kokemusta työskentelystä taiteen tai kulttuurin alalla ja/tai taide- tai kulttuurialan koulutus.

Oleskelun kestoa ei ole rajoitettu, mutta pohjoismais-balttilainen kulttuurin liikkuvuusohjelma suosittelee noin 2–4 kuukauden vierailuja.

Jos hakemus täyttää edellä esitetyt vaatimukset, residenssikeskus voi itse päättää taiteilijoiden valinnasta. Sekä yksittäisiä taiteilijoita että pieniä ryhmiä voidaan valita.

Talous

Residenssikeskusten tukea voidaan myöntää enintään 50 000 euroa. Varoja hallinnoi keskus, ja varoilla katetaan pohjoismaisen tai balttilaisen taiteilijan työskentelyn aikaisesta keskuksessa oleskelusta syntyviä kuluja.

Matkakulujen, päivärahojen ja muiden taiteilijan tai taiteilijoiden residenssioleskelusta syntyvien suorien kulujen lisäksi budjetti voi sisältää enintään 15 % hallinnollisia kuluja.

Residenssikeskusten tukea voi hakea kerran vuodessa.

Voit tarkastella esimerkkiä yksityiskohtaisen budjettiliitteen laatimisesta napsauttamalla linkkiä.

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea olemassa olevat residenssikeskukset tai organisaatiot, laitokset ja ryhmät, jotka pyrkivät käynnistämään uuden residenssikeskuksen tai työskentelevät taide- ja kulttuurialan residenssitoiminnan aloitteiden kanssa.

Tukea ei myönnetä yksittäisille taiteilijoille tai kulttuurialan työntekijöille.

Tukea hakevien residenssikeskusten on sijaittava Pohjoismaissa (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) tai Baltiassa (Latvia, Liettua, Viro), mutta hakijalta ei vaadita Pohjoismaan tai Baltian maan kansalaisuutta.

Tuki on avoin kaikille taide- ja kulttuurialoille, ja sitä voi hakea kerran vuodessa.

Kuinka hakemus arvioidaan?

Hakemus arvioidaan edellä esitettyjen kriteerien mukaisesti sekä sen mukaisesti, kuinka hyvin siitä välittyvät seuraavat asiat:

Olemassa oleva työ – alueellinen ja kansainvälinen
Residenssikeskuksen kokemus säännöllisen ammattitaiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden residenssitoiminnan harjoittamisesta. Lisäksi arvioidaan sitä, kuinka residenssi nivoutuu ajankohtaiseen taide- ja kulttuurikontekstiin ja kuinka tavoitteellisesti residenssi luo yhteyksiä Pohjoismaiden ja Baltian alueen ja kansainvälisen taide- ja kulttuurikentän välille.

Mahdollisuudet
Residenssillä on oltava mahdollisuus tukea taiteilijan työtä. Pääsääntöisesti residenssillä on oltava mahdollisuus työskennellä useamman kuin yhden taiteilijan kanssa kerrallaan, ja residenssin on todistettavasti tehtävä yhteistyötä paikallisen taide- ja kulttuurikentän kanssa.

 

Katso vastaukset ohjelmistamme yleisemmin esitettyihin kysymyksiin.

 

Huomaathan, että ohjelman kieli on englanti. Sekä hakemukset että loppuraportit tulee lähettää englanninkielisinä.

Kaikkien ohjelmien hakuajat sulkeutuvat klo. 15.59 Suomen aikaa. Tuetut projektit saavat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa residenssikeskusten tuen hakuajan umpeutumisesta.

 


Esikatsele hakemus­lomake ›

Lähetä hakemus ja raportoi

Siirry hakemukseesi