Digitala residens och konstverk

Liction, en kombination av orden Liquid Fiction.

Ett digitalt residens kan te sig både abstrakt och konkret. Med en vidd, frihet och nåbarhet som kan bli utmanande att ta sig an. Det är fritt från platsens fysiska begränsningar, att befinna sig online, producera och uttrycka sig för en ”osynlig” publik som kan befinna sig varsomhelst, hursomhelst, närsomhelst kan kännas overkligt. Den där känslan av att synas men inte mötas. Medan konsten gör den konkret.”

Åtta konstnärer medverkade i DiGiRES, ett projekt som beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet år 2018. Två från regionen som hade sitt residens på plats på Nordiska Akvarellmuseet i Skärhamn, övriga medverkande på distans kom från Ryssland, Belarus, Egypten, Island och Norge. De förenades via den digitala plattformen Liquid Fiction.

Uppdraget var att undersöka om ett digitalt residens kan fungera och att utveckla själva residensformen såväl som den konst och de pedagogiska verktyg som kan uppstå. De medverkande konstnärerna var eniga om att ett digitalt residens är en intressant och framtida möjlig, hållbar väg att utveckla konsten online.

Projektet DiGiRES sökte också efter nya metoder och verktyg för digital pedagogik, förmedling och vägar att interagera med besökare och publik via konsten oavsett var man befinner sig. Erfarenheterna från projektet bidrar till fortsatt utveckling av kompetenser i att interagera digitalt. På basis av projektet skapas också lärar- och elevhandledning för ett kunskapsdrivet undersökande av konst producerad för Internet.