Artist talk: Antti Tenetz

Konstnär Antti Tenetz presenterar några av sina verk där han utforskar samspelet mellan djur, människor och natur via video och olika visualiseringsprojekt. Han följer deras spår och rörelse och ser på förhållandet mellan människor, djur och miljö.

Språk: engelska