Ansökan öppen för vårens Nordic Match

Nordic Match ordnas nästa gång i Helsingfors 29 mars till 3 april. Det är fråga om en pop-up-think-tank och ett nätverk för kreativa proffs i Norden, skapat av Nordisk kulturkontakt och den kreativa byrån Måndag. Genom att låta deltagarna träffas och arbeta tillsammans vill vi skapa nya nätverk i Norden och samtidigt generera nya idéer kring viktiga teman.

Temat för Nordic Match våren 2020 är yttrandefrihet. Vi söker efter kreativa proffs från hela Norden som vill tillbringa fyra hela dagar i Helsingfors 29 mars till 3 april  (29.3 och 3.4 är resedagar) för att lära känna varandra och tillsammans jobba kring temat. Deadline för ansökan är 29 februari.

Varje runda av Nordic Match har också en lokal partner som ger deltagarna en specifik uppgift och sedan förhoppningsvis kan använda sig av de idéer som arbetats fram. Den här våren är vår partner Taike – Centret för konstfrämjande i Finland.

Centret för konstfrämjande (Taike) är ett expert- och serviceämbetsverk för konstfrämjande. Taike och i dess anknytning verkande konstkommissioner och nämnder delar ut stipendier åt professionella konstnärer och bidrag åt sammanslutningar inom konstfältet – 40 miljoner euro årligen.

Ett nytt initiativ är Experttjänsterna inom offentlig konst som fortsätter Taikes arbete för att främja principen att minst en procent av byggkostnaderna ska gå till konst. Taike erbjuder experttjänster för aktörer inom den offentliga och privata sektorn för att utveckla konstprocesserna i den byggda miljön samt beviljar bidrag för nya projekt som följer enprocentsprincipen.

Arbetet i vårens Nordic Match kommer att fokusera på frågor kring offentliga utrymmen och yttrandefrihet. Vem bestämmer om de miljöer vi lever i? Vilken roll har konsten på de ställen där vi bor och lever? Vad menar vi när vi säger ”offentlig konst”? Tar nordiska konstnärer yttrandefriheten förgiven? Till vilken grad begränsas vår yttrandefrihet av marknadskrafter och västliga värderingar?

Ansök här senast 29 Februari