105 konstnärer beviljades resestöd

Fotor: Arttu Merimaa (ordförande, FI), Kirstin Helgadóttir (FO), Marit Eikemo (NO), Orri Huginn Ágústsson (IS), Janne Krogh Hansen (DK), Egīls Šēfers (LV)

Årets första ansökningsomgång för mobilitetsstöd i Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet fick in 619 ansökningar, varav 105 beviljades stöd vid expertgruppens möte i Helsingfors i veckan. Den ansökta totalsumman var 973 800 euro, varav gruppen beviljade stöd för 136 790 euro.

Med en beviljningsprocent på 17 procent (ansökningar i förhållande till antalet beviljningar) konstaterar den nya sakkunniggruppens ordförande Arttu Merimaa att många goda ansökningar blev utan finansiering. Däremot gläds han över att gruppen har kunnat bevilja mobilitetsstöd för både de individuella ansökandenas ordinära produktions- och utställningsverksamhet i andra länder och för resor med mer uttalat nätverks- och utvecklingssyfte.

– Många fler skulle ha förtjänat stöd, startfältet var väldigt mångsidigt. Resor de större länderna emellan var välrepresenterade i ansökningarna, men vi ser till exempel också att många nordbor vill resa till Estland, Lettland och Litauen där det arrangeras många intressanta evenemang, säger Arttu Merimaa.

Merimaa och hans kolleger i sakkunniggruppen för mobilitetsstöd är utsedda för perioden 2024–2026. Såväl experternas geografiska spridning som deras olika expertis från konst- och kulturfältet bidrar till en bredd i bedömningsarbetet.

– Läget för professionella konstnärer i regionen är trängt, särskilt i de länder där kulturen upplever nedskärningar på nationell nivå. För att det ska vara möjligt att utöva konst professionellt behöver arbetsförhållandena säkras, samtidigt som andra sektorer kan bidra med stöd och synpunkter på hur kultursektorns affärsmodeller kan utvecklas, säger Arttu Merimaa.

– På samhällsnivå skulle jag gärna se att konstnärligt och kulturellt arbete i högre grad lyfts fram och uppskattas också som ett egenvärde i samhällsutvecklingen, säger Merimaa.

Mobilitetsstöd är en del av det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Mobilitetsstöd har tre årliga ansökningsomgångar, två på våren och en på hösten. Nästa ansökningsdeadline för mobilitetsstöd är den 31 mars 2024 och rundan är öppen för ansökningar som gäller aktiviteter med start i slutet av maj eller senare.

Se ansökningsomgångens alla stödmottagare!