10 projekt för barn och unga beviljades finansiering från programmet Norden 0-30

Angutitsiaq Isbosethsen, Eetu Leinonen and Tinna Isebarn stand in front of a pink building.

Totalt 10 av de 45 inlämnade ansökningarna beviljades finansiering i den sista ansökningsrundan 2023 inom Norden 0-30. Ansökningarna kom från flera olika länder i Norden och alla projekt hade kulturella, politiska eller sociala aktiviteter som tema.

Expertgruppen beslöt fördela finansiering på totalt 259 000 euro till 10 av 45 projekt, med enskilda understödsbelopp på mellan 7 500 och 50 000 euro. Antalet ansökningar var särskilt stort i denna sista omgång för 2023 och många av projekten ansökte om det maximala bidragsbeloppet på 50 000 euro. Expertgruppen var glad över det stora intressent för programmet och särskilt över ungdomsledda ansökningar från Grönland.

– Vi fick varierande förslag på olika teman eftersom programmet finns till för projekt både med kulturell, social och politisk anknytning. De projekt som utmärkte sig knöt an till aktuella frågor. Till exempel ansökningar som fokuserade på fred och säkerhetsfrågor ansågs högrelevanta med tanke på de kriser vi ser i världen just nu, säger mötesordförande Tinna Isebarn från Island. 

Några exempel på beviljade projekt:

Romska och resande studerande i Norden – Föreningen RUNG

Projektet skapar nya nätverk för romska studerande i de nordiska länderna och stärker en av de mest marginaliserade och osynliga studentgrupperna i Norden. Även om romska studerande bryter ny mark och banar väg för hela minoriteten, upplever de stora utmaningar i samband med detta, så som minoritetsstress och inga möjligheter att dela sina erfarenheter, eftersom det inte finns något specifikt stöd för denna studentgrupp i Norden.

Konferensen Rock Donna – Rock Donna

Den ungdomsledda organisationen Rock Donna stöttar och inspirerar flickor, kvinnor och underrepresenterade könsidentiteter inom musikindustrin att stärka sitt musikaliska och sociala självförtroende genom att framföra och skapa musik. Föreningen arbetar långsiktigt med att organisera läger, konferenser, undervisning och andra aktiviteter för att bidra till en jämställd musikindustri genom att engagera underrepresenterade könsidentiteter inom olika områden av musikindustrin.

Nordiskt förbund för unga, fred och säkerhet – Finlands FN-ungdom

Det ungdomsledda Nordiska förbundet för unga, fred och säkerhet stöttar unga och ungdomsorganisationer i deras fredsbyggande arbete och främjar agendan för unga, fred och säkerhet i Norden. Projektet syftar till att ta framhäva den positiva potentialen för fredsbyggande bland unga samt vikten av ungas delaktighet.

Vi välkomnar nästa runda av ansökningar till Norden 0-30 mellan 9 januari och 9 februari 2024!

Om du har frågor om kommande ansökningar, vänligen kontakta rådgivare Sidsel Emilie Eskesen på sidsel.eskesen@nordiskkulturkontakt.org eller boka ett online-möte.

Alla projekt som beviljats stöd kan ses på Nordisk kulturkontakts webbplats.