Liikkuvuustukea myönnettiin matkoihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa

Neljää tanssijaa teoksessa SonoR.

Liikkuvuustuen vuoden 2022 ensimmäinen hakukierros on nyt saatu päätökseen. Tällä hakukierroksella liikkuvuustukea haki yhtensä 375 hakijaa. Hakijoiden määrä oli nyt huomattavasti suurempi kuin edellisillä hakukierroksilla ja 108 hakijalle myönnettiin liikkuvuustukea taide- ja kulttuurialan yhteistyön toteuttamiseksi Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Myönnetyn tuen määrä oli yhteensä 186 675 euroa.

Liikkuvuustuen seuraava haku on käynnissä ja toisen hakukierroksen viimeinen hakupäivä on 28. maaliskuuta 2022. Myönnetyt apurahat tältä ja edellisiltä kierroksilta näet täällä.

Meitä ilahdutti nähdä hakemusten korkea taso ja hankkeiden moninaisuus. Hakemuksista käy ilmi, että työtä tehdään kunnianhimoisesti ja uutta luoden ja kiinnostus yhteistyöhön Pohjoismaissa ja Baltian maissa on suurta”, toteaa liikkuvuustuen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Kristoffer Lindhardt Weiss.

Liikkuvuustuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten yhteistyötä sekä Pohjoismaissa että Baltian maissa.