Mobilitetsstøtte bevilget til reise i Norden og Baltikum

📷: Mireille Leblanc

Årets første søknadsrunde til mobilitetsstøtte i det nordisk-baltiske mobilitetsporgrammet er nå avsluttet. Det kom inn 375 søknader i denne runden, en forventet økning fra de forrige søknadsrundene, totalt 108 søknader ble tildelt støtte til kulturelt og kunstnerisk samarbeid i Norden og Baltikum. Det totalt bevilgede beløpet var 186 675 EURO.   

Neste søknadsrunde er allerede åpen, og fristen er 28. Mars 2022. Resultater fra denne og tidligere tildelingsrunder kan du finne her 

Vi er veldig glade for å se den høye kvaliteten og det store mangfoldet av prosjekter. Prosjektene uttrykker ambisiøsitet, eksperimentell holdning og interesse for samarbeid i Norden og Baltikum.”  sier Kristoffer Lindhardt Weiss, leder av ekspertgruppen for mobilitetsstøtte . 

Mobilitetsstøtten er en del av det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur som har som mål å styrke kunstnerisk og kulturelt samarbeid mellom profesjonelle kunstnere og fagpersoner innen kulturfeltet i de nordiske og baltiske landene.