Kulttuuri- ja taideohjelman haku avautuu uudistetulla hakulomakkeella

Bild från en mediecontainers resa i Norden och till Kalaallit Nunaat (Grønland). Projektet ANERSAAQ / ANDI / ÅND - spiri of place - mediekunstprojekt på rejse har mottagit understöd från Nordisk kulturkontakt. Här vid Paamiut konstmuseum med konstverk av Mia Lindenhann och foto Karen Thastum.

Kulttuuri- ja taideohjelman vuoden 2020 ensimmäinen hakukierros alkaa viides helmikuuta uudistetulla hakulomakkeella. Tukiohjelman kriteerit pysyvät muuttumattomina, mutta lomaketta on muokattu käyttäjäystävällisemmäksi.

Ohjelman keskeiset kriteerit ovat jatkossakin pohjoismainen ulottuvuus, taiteellinen laatu ja yhteistyöulottuvuus. Hankkeen laadun arvioinnille keskeisiä kysymyksiä on miten hanke kehittää taide- ja kulttuurikenttää, kuinka innovatiivinen hanke on ja miten elinvoimaisia hankkeen sisällöt ovat hankkeen päättymisen jälkeen. Hakijan kyky toteuttaa hanke laadukkaasti arvioidaan myös. Hankkeen kestävyyttä tarkastellaan erityisesti sosiaalisesta näkökulmasta, hankkeen vaikutuksista kestävän, saavutettavan ja moninaisen pohjoismaisen kulttuuri- ja taidekentän hyväksi.

Kulttuuri- ja taideohjelman tukihakemusten arvioinnissa sovelletaan myös Pohjoismaisen ministerineuvoston poikkisektoraalisia painotuksia, yhdenvertaisuutta, kestävyyttä ja lasten ja nuorten näkökulmaa. Hakemukset käsitellään myös Pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön strategisten teemojen pohjalta. Niitä ovat kestävyys, luovuus, kulttuurienvälisyys, nuoret ja digitaalisuus. Näille strategisille painotuksille ei kuitenkaan ole varattu erillistä rahoitusosuutta, ja ohjelma on avoinna myös muille sisällöille.

Hakuaika on helmikuun viidennestä maaliskuun viidenteen 2020. Huomaathan että kaikkien tukiohjelmiemme hakuaika päättyy kello 15.59 suomen aikaa.

Kuva mediakontin matkalta Pohjoismaissa ja Kalaallit Nunaatissa (Grönlannissa). Hanke ANERSAAQ / ANDI / ÅND – spiri of place – mediekunstprojekt på rejse on saanut Pohjoismaisen kulttuuripisteen hanketukea. Karen Thastumin kuvassa Paamiutin taidemuseo Mia Lindenhannin teoksen kanssa.