Tietoa apurahansaajille koronatilanteen vaikutuksista

Jos olet saanut apurahaa Pohjoismaiden ministerineuvoston tukiohjelmista ja koronaviruksen vuoksi et voi toteuttaa suunniteltua toimintaa alkuperäisen aikataulun mukaisesti, kirjaudu hakijaportaaliimme ja hae muutospäätöstä lähettämällä meille viesti järjestelmän kautta.

Muutosten on oltava yhteneviä apurahapäätöksen ja kyseessä olevan tukiohjelman kriteerien ja yleisten tavoitteiden kanssa. Hankkeen alkuperäistä tarkoitusta ei voi muuttaa. Päätökset muutoksista tehdään kokonaisharkintaan perustuen. Jos muutoksia ei hyväksytä, käyttämätön tuki on palautettava.

Jos sinulle on myönnetty apuraha ja jo käynnissä oleva toiminta peruuntuu koronaviruksesta johtuen, siitä tulee silti jättää loppuraportti ja selvitys, miksi hanketta ei voitu toteuttaa ja mitä kustannuksia on aiheutunut. Käyttämätön osuus apurahasta on palautettava.