Residenssikeskusten tuki

Residenssikeskusten tuki

Residenssikeskusten tuki on osa Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmaa. Ohjelman yleisenä tavoitteena on vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjolassa ja Baltiassa tukemalla liikkuvuutta, verkostoja ja residenssitoimintaa.

Tuen tavoitteena on, että alueella toimivat taiteilijaresidenssikeskukset voisivat ottaa vastaan ammattimaisia taiteilijoita ja kulttuuritoimijoita muista Pohjoismaista ja Baltian maista. Residenssikeskusten on pystyttävä tarjoamaan taiteilijoille olosuhteet, jotka mahdollistavat työhön keskittymisen, tapaamiset toisten taiteilijoiden kanssa sekä yhteydet ympäröivään taide- ja kulttuurimaailmaan.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikkien taiteen- ja kulttuurialojen residenssikeskukset sekä taide- ja kulttuurialan residenssitoimintaan liittyvien uusien aloitteiden kanssa työskentelevät järjestöt, laitokset ja ryhmät.

Hakemuksen kohteena olevan residenssikeskuksen on sijaittava Pohjolassa (Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska) tai Baltiassa (Latvia, Liettua, Viro).

Yksittäisille taiteilijoille ja kulttuuritoimijoille ei myönnetä tukea.

Mihin tukea voi saada?

Tuki tarjoaa residenssikeskukselle mahdollisuuden vastaanottaa taiteilijoita muista Pohjoismaista ja/tai Baltian maista. Tuen on määrä kattaa matkakustannukset, oleskelun ja muut taiteilijaan suoraan liittyvät kulut.

Katso esimerkki Residenssikeskusten tuen budjetin laatimiseksi tästä.

Residenssikeskus valitsee itse taiteilijat omien kriteeriensä perusteella. Kyseeseen voi tulla niin yksittäiset taiteilijat kuin pienet ryhmätkin.

Tukisumma ja ajalliset rajoitukset

Residenssikeskus voi saada tukea kattaakseen Pohjoismaista tai Baltian maista kutsuttujen taiteilijoiden residenssijaksoon liittyvät suorat kustannukset.

Hakemuksen tulee kohdistua vähintään kahteen taiteilijaan.

Yksittäisten taiteilijoiden residenssijaksoille ei ole määritelty aikarajoitteita, mutta Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma kannustaa pidempiin residenssijaksoihin, jotka ovat kestoltaan noin 2-4 kuukautta. Yhdellä hakemuksella voidaan kattaa kuluja korkeintaan kolmen vuoden kaudelta.

Tukea voidaan kerralla myöntää korkeintaan 50 000 euroa. Taiteilijoiden matkakustannusten, oleskelun ja muiden taiteilijaan suoraan liittyvien kulujen lisäksi budjetti voi sisältää korkeintaan 10 % hallinnollisia kuluja.

Lisäksi residenssikeskuksille tarjotaan mahdollisuus osallistua yhteistapaamiseen kokemusten vaihtamiseksi ja alan ajankohtaisten asioiden käsittelemiseksi. Kokous järjestetään joka toinen vuosi.

Residenssikeskusten tuen haku on kerran vuodessa.

Kiintiöt
Tuen jakamisessa ei noudateta mitään tiettyihin maihin tai alueisiin tai taiteenaloihin perustuvia kiintiöitä.

Arviointikriteerit

  • residenssi harjoittaa säännöllistä taiteen ja kulttuurin ammattilaisille tarkoitettua residenssitoimintaa
  • residenssi on osa tämän päivän taiteellista ja kulttuurista kenttää
  • residenssillä on mahdollisuus tukea stipendiaattiensa työskentelyä
  • residenssi tarjoaa mahdollisuudet useamman kuin yhden taiteilijan samanaikaiseen työskentelyyn ja se toimii todistettavasti yhteistyössä paikallisen taidekentän kanssa
  • residenssin tavoitteena on luoda kontakteja sekä pohjoismais-balttilaisella alueella että kansainvälisesti

 

Hakuajat

Stöd till residenscentra

Hakemuksen esikatselu

Stöd till residenscentra - Granted projects