Volt-stöd beviljat till unga kulturprojekt

Två flickor spelar saxofon med sitt band i bakgrunden.

Ansökningsomgången för Volt 2021 fick in 24 ansökningar för totalt 974 406 €. Expertgruppen beslutade att bevilja stöd åt 7 ansökningar, för ett totalt beviljat belopp av 310 836 €. De enskilda beviljade stödsummorna var från 27 888 till 65 555 €.

Bland de beviljade projekten finns bland annat:

Northern Script -Nordic Short Film Scriptwriting Learning Hub. The Northern Script -projektet är till för 18-25-åriga blivande manusförfattare i Finland, Sverige, Norge och Åland. Syftet är att ge ungdomarna en möjlighet att skriva på sitt eget modersmål och identifiera sig genom fiktivt manusförfattande. Projektet leds av centret för mediefostran Mediakasvatuskeskus METKA r.f.

Ethno Arctic. Ethno Arctic är ett folkmusik- och folkdansläger med workshops och konserter för unga artister från hela världen. Ethno Arctic vill nå ut till folkmusiker i 18–25 års ålder och projektleds av Jeunesses Musicales Norge.

Volts nästa ansökningsomgång är från 30 mars 2022 till 28 april 2022.