Vi söker en rådgivare till stödprogramadministrationen

Två unga kvinnor hoppar på gatan

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Till verksamheten hör administration av fyra nordiska stödprogram. Vi söker nu en utvecklingsinriktad

RÅDGIVARE

för vårt arbete med Nordiska ministerrådets stödprogram som riktar sig till barn och unga. Det är dels VOLT, ett kultur- och språkprogram för unga upp till 25 år, dels Norden 0—30 som riktar sig till unga människor upp till 30 år. Som vår nya medarbetare ska du delta i administrationen och utvecklingen av stödprogrammen, analysera deras effekter samt kommunicera dem.

Arbetet med stödprogrammen innebär
 • att vägleda sökande och bidragsmottagare
 • att ansvara för budgetuppföljningen
 • att bistå med analyser av resultaten och effekter
 • att kommunicera om stödprogrammen
 • att koordinera möten med stödprogrammens sakkunniga
 • att tillsammans med kollegerna utveckla, planera och genomföra teamets arbete.

Nära samarbete med Nordiska ministerrådets avdelning för kultur och resurser liksom Nordiska barn- och ungdomskommittén, NORDBUK, ingår också. Resor i Norden kan förekomma.

Vi vill att du har
 • relevant yrkeserfarenhet inom kulturadministration
 • stor erfarenhet av och metoder för att arbeta med målgruppen barn och unga
 • god förmåga att kommunicera via sociala medier
 • akademisk utbildning inom kulturområdet och/eller motsvarande kunskaper
 • god förmåga att tala och skriva ett av de skandinaviska språken samt engelska
 • god förmåga att arbeta systematiskt, både självständigt och i team, samt god kommunikationsförmåga
 • ett intresse för kulturpolitik och för strategiskt utvecklingsarbete inom konst och kultur
 • vilja att arbeta mot underrepresenterade grupper.
Vi erbjuder dig
 • ett intressant och omväxlande arbete i en nordisk institution. Medarbetare som rekryteras från ett annat nordiskt land får flytten betald, ett etableringsstöd samt utlandstillägg, även för medföljande partner, enligt Nordiska ministerrådets regler.
 • ett arbetskontrakt på 4 år med möjlighet till förlängning ytterligare 4 år. Nordisk kulturkontakt har två kontor i Helsingfors, ett på Sveaborg och ett i centrum. Din arbetsplats blir på Sveaborg.
Ansökan

Din ansökan med bifogat cv och löneanspråk vill vi ha senast den 30.9.2021. Skriv din ansökan på danska, norska eller svenska i Nordiska ministerrådets rekryteringsportal.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

För mer information

Frågor gällande arbetets innehåll besvaras av seniorrådgivare Anna Skogster, tfn +358 10 583 1022, anna.skogster(at)nordiskkulturkontakt.org. Frågor gällande villkor och arbetsförhållanden besvaras av direktör Ola Kellgren, tfn +358 50 30 28150, ola.kellgren(at)nordiskkulturkontakt.org.