Unfinished Tales: Nordisk kolonialism uttryckt av unga

Unfinished Tales är ett nordiskt och tväratlantiskt projekt som undersöker den kroppsliga, kulturella och emotionella närvaron av nordisk kolonialism. Samarbetet har involverat artister och unga från Grönland, Färöarna, Island, Norge, Sverige/Sápmi, Finland/Sápmi, Ghana, Ay Ay (St Croix) och Danmark. Med hjälp av förkroppsligande, koreografi, film och performans reser projektet genom den koloniala kroppens ömtåliga landskap och utforskar följderna av de nordiska ländernas kolonialism.

Projektet Unfinished Tales är baserat på en treårig strategi. Första delen av projektet (2019–2021) består av en serie koreografiska kortfilmer där unga uttrycker sina tankar och erfarenheter av nordisk kolonialism i dans och ord. I den andra delen (2022–2023) fungerar de nedärvda känslor som uttrycks i kortfilmerna som en bas för en interaktiv performansföreläsning för unga i åldern 13–18 år. I både det fysiska och virtuella rummet skapar performansföreläsningen ett uppslukande, sinnligt och taktilt utrymme mellan unga från de nio deltagande länderna. I projektets tredje del (2023/2024) kurateras ljud- och bildmaterial som skapats genom projektet i en utställning riktad till en ung publik. Utöver att fungera som en stark visuell dokumentation för eftervärlden kommer utställningen att turnera i läroinrättningar och museer.

Unfinished Tales beviljades stöd från Kultur- och konstprogrammet 2019 bland annat för projektets genomtänkta samarbete mellan nordiska professionella konstnärer och unga deltagare.

Projektet har skapats i samarbete mellan regissören, koreografen och dansaren Ingrid Tranum Velásquez (DK), dramatikern Camara Lundestad Joof (NO), filmskaparen Stina Aletta Aikio (Sapmi/FI), scenografen Annika Nilsson (SE), kompositören Henriette Groth (DK) och koreograferna/dansarna Alexander Montgomery Andersen (GL), Justin Francis Kennedy (Ay Ay / St.Croix), Auri Ahola and Heli Huovinen (Sapmi/FI), Marit Shirin Carolasdottir (Sapmi/SE), Ásrún Magnusdottir (IS), Nii-Tete Yartey (GH), Katya Nielsen (FO), Jon Werede Hope (NO)
och unga från Nuuk, Enare, Skellefteå, Oslo, Tórshavn, Reykjavik, Accra, Ay Ay och Köpenhamn.

Medverkande i videofilm:
Dans och röster av unga från Nuuk, Enare, Skellefteå, Oslo, Tórshavn, Reykjavik, Accra, Ay Ay och Köpenhamn
Koreografisk facilitering: Alexander Montgomery Andersen (GL), Justin Francis Kennedy (Ay Ay / St.Croix), Auri Ahola (Sapmi/FI), Marit Shirin Carolasdottir (Sapmi/SE), Ásrún Magnusdottir (IS), Nii-Tete Yartey (GH), Katya Nielsen (FO), Jon Werede Hope (NO), Ingrid Tranum Velásquez.
Kamera: Kevin Francett, Ullanaq Ingemann, Tobias Norrfors, Manuel Brown, Carlo Cupaiolo, Stina Aletta Aikio, Barbara Lervig, David Berg
Editering: Stina Aletta Aikio
Kompositör: Henriette Groth
Konsult: Ingrid Tranum Velásquez
Intervjuer med de unga: Ludvik Hedinsson, Ululinannguaq Olsen