Demos

Demos är ett stödprogram för civilsamhället i Norden. Ett starkt och vitalt civilsamhälle är en grundpelare i den nordiska demokratin och spelar en viktig roll för att ge de nordiska medborgarna, kvinnor och män och flickor och pojkars möjlighet att kanalisera sina röster och intressen utanför de politiska organisationerna.

De nordiska samarbetsministrarna har antagit ett nytt stödprogram för civilsamhället i Norden genom vilket civilsamhällsorganisationer kan söka medel för att bilda nätverk och träffas på tvärs av de nordiska ländernas gränser. Detta program lanseras på hösten 2022.

Vad kan du söka stöd för?

Demos stödjer projekt och nätverk där civilsamhället möts och deltar i kulturella, politiska eller sociala aktiviteter. Det kan innebära t ex att  facilitera möten och utbyte av idéer och kunskap mellan olika civilsamhällesorganisationer i Norden.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av civilsamhällesorganisationer inom alla samhällsområden. Stöd kan sökas av föreningslivet, stiftelser, välgörenhetsorganisationer, medborgarorganisationer, intresseorganisationer, arbetsmarknadsorganisationer, trossamfund, sociala- eller kooperativa företag eller NGO:s.

För att kunna söka stöd ska organisationen vara etablerad i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland). Aktiviteten ska genomföras av partners från: minst tre nordiska länder/områden.) Stödet kan omfatta ytterligare partners som inte är verksamma i Norden.

Enskilda personer kan inte söka.

Ansökningar

Det nya programmet har sin första ansökningsrunda hösten 2022.

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan