Logotyper

Alla projekt som har blivit beviljade stöd genom de program som Nordisk kulturkontakt administrerar ska tydligt använda de nedanstående logotyper i det informationsmaterial som produceras. Det här gäller för information på internet såväl som för tryckt material. Du behöver inte använda Nordisk kulturkontakts logotyp utöver de som listas nedan.

Nordiska ministerrådet

Projekt som har beviljats stöd från Kultur- och konstprogrammet, Volt eller från Norden 0–30-stödprogrammet ska använda Nordiska ministerrådets logo i sina material.

För de projekt inom den nordiska regionen som inte har en logga tillgänglig på sitt eget språk (såsom grönländska och färöiska), var god och använd en annan som du känner dig bekväm med.

Danska & Norska Ladda ner (PNG+EPS)
Svenska Ladda ner (PNG+EPS)
Finska Ladda ner (PNG+EPS)
Isländska Ladda ner (PNG+EPS)
Engelska Ladda ner (PNG+EPS)

 

Mobilitetsprogrammet

Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur (stöd till residenscentra, nätverksstöd och mobilitetsstöd) finansieras gemensamt av Nordiska ministerrådet och kulturministerierna i de baltiska länderna. Alla som har fått bidrag från mobilitetsprogrammet ska använda programmets egen logotyp. Logon finns i två olika versioner.

Engelska – hög upplösning Ladda ner (EPS)
Engelska – låg upplösning Ladda ner (JPG)
Estniska – låg upplösning Ladda ner (JPG)
Lettiska – låg upplösning Ladda ner (JPG)
Litauiska – låg upplösning Ladda ner (JPG)

Engelska – hög upplösning Ladda ner (EPS)
Engelska – låg upplösning Ladda ner (JPG)
Estniska – låg upplösning Ladda ner (JPG)
Lettiska – låg upplösning Ladda ner (JPG)
Litauiska – låg upplösning Ladda ner (JPG)