Efter ansökan

Efter att du har skickat in din ansökan kan du se att den har registrerats som mottagen genom att det står ”Ansökan mottagen” som status för ansökan på ditt användarkontot. Du hittar också din ansökans ID-nummer på användarkontot. Ifall du kontaktar oss om ditt projekt ska du alltid hänvisa till ID-numret.

Nordisk kulturkontakt administrerar ansökningarna och står för all kontakt med de sökande, men det är externa expertgrupper som fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas och med vilket belopp.

 • Besked om beslut

  Ett besked om beslut läggs till korrespondensen i din profil 8–10 veckor efter sista ansökningsdag. Se varje programsida för en mer exakt tid. En kopia skickas även till användarkontots e-post. Alla sökande får besked samtidigt, inga förhandsbesked lämnas.

 • Utbetalning

  Om du beviljats stöd ska du logga in på ditt användarkonto och godkänna ett kontrakt mellan dig och Nordisk kulturkontakt och därefter uppge projektets bankuppgifter. Stödet betalas sedan ut i två till tre delbetalningar, beroende på hur stort bidragsbeloppet är.

  Bidrag under 30 000 €: Beloppet betalas ut i två delar, 85 % efter att kontraktet accepterats och de sista 15 % efter slutrapportering.

  Bidrag över 30 000 €: Beloppet betalas ut i tre delar, 45 % efter att kontraktet accepterats, 40 % efter en statusrapportering under projektet och de sista 15 % efter slutrapportering.

  Ifall du inte begärt utbetalning inom ett år efter att beviljningsmeddelandet skickats ut är beviljningen inte längre giltig och annulleras.

 • Revision

  Bidrag under 30 000 €: Det behövs ingen revision av projektets kostnader.

  Bidrag över 30 000 €: Räkenskaperna ska revideras och intygas av en registrerad, godkänd eller auktoriserad revisor.

  En särskild revision behövs inte för projekt där bidragsmottagaren är en institution som rapporterar direkt till Nordiska ministerrådet.

  En detaljerad revisionsvägledning hittar du här.

  Bidragsmottagaren ska inte skicka originalkvitton till Nordisk kulturkontakt. Kontraktet, räkenskaperna och kvitton bör sparas i så många år som det krävs av myndigheterna i bidragsmottagarens hemland. Kvittona kommer också att behövas när Nordisk kulturkontakt genomför stickprov.

Rapportering

Slutrapport och räkenskaper ska lämnas in senast tre månader efter att projektet slutförts.

Om beviljningen är över 30 000 € ska projektet även skicka in en statusrapport halvvägs genom projektperioden. Statusrapporten ska visa vilka aktiviteter som hittills genomförts och en tidplan för kommande aktiviteter samt aktuella räkenskaper. När projektperioden är slut ska projektet skicka in en slutrapport som beskrivs nedan.

Efter projektets slut ska du skicka en slutrapport som visar hur projektet har utvecklat sig från ansökan till idag och vilken effekt som aktiviteterna har haft och vilka erfarenheter det gett. Rapporten måste visa på de sätt som projektet nådde sina mål och hur resultatet bidrar till att föra vidare det nordiska kultursamarbetet. Dokumentet får också gärna nämna de svårigheter och motgångar som inte kunde undvikas. Rapporten ska dessutom skicka med slutgiltigta räkenskaper. För beviljningar över 30 000 € ska räkenskaperna vara intygad av godkänd eller auktoriserad revisor. En detaljerad revisionsvägledning hittar du här.

I vissa fall har Nordisk kulturkontakt rätt att dra ner på bidraget efter slutrapporteringen. Det kan vara tal om oanvända medel eller om projektet går i en helt annan riktning än det som ansökningen ursprungligen blev bedömd på. I fall ändringar görs i projektet utan att Nordisk kulturkontakt på förhand godkänt dem kan du bli helt eller delvis återbetalningsskyldig för de medel du beviljats.

Förhandsvisning av slutrapport

Volt Ladda ner PDF
Norden 0–30 Ladda ner PDF
Kultur- och konstprogrammet Ladda ner PDF
Stöd till residenscentra Ladda ner PDF
Mobilitetsstöd Ladda ner PDF
Kortvarigt nätverksstöd Ladda ner PDF
Långvarigt nätverksstöd Ladda ner PDF

Kommunikation

Använd gärna #nordiskkulturkontakt när du gör inlägg om ditt projekt i sociala medier. Nordisk kulturkontakt tar också gärna emot information eller inbjudan per e-post inför projektets premiär eller motsvarande.

Vi ser gärna att du skickar in bildmaterial eller liknande från projektet, både under tiden det pågår och i samband med att slutrapporten skickas in. Materialet som du skickar in kan komma att användas av Nordisk kulturkontakt i kommunikations- och marknadsföringssyfte.

Skicka materialet via korrespondensfunktionen i ditt användarkonto eller till program@nordiskkulturkontakt.org

Skicka ansökan och rapportera

Gå till din ansökan